Ehdotettujen muutosten myötä huoneistotietojärjestelmän tietosisältö karttuisi nykyisestä siten, että omistus-, panttaus- ja rajoitustietojen lisäksi rekisteristä olisi myöhemmin mahdollista saada vakioidussa muodossa tiedot:

  • Taloyhtiössä tehdyistä huomattavista kunnossapito- ja muutostöistä ja niiden tekoajankohdat,
  • Hallituksen kunnossapitotarveselvitys,
  • Taloyhtiölle ilmoitetuista huoneistokohtaisista kunnossapito- ja muutostöistä sekä
  • Taloudellisina tietoina tiedot yhtiön lainoista sekä mm. huoneistokohtaisesta lainaosuudesta ja rahoitusvastikkeen määrästä.

Lakiehdotukset eivät poistaisi tarvetta isännöitsijäntodistuksen hankkimiselle, mutta tiedoista voisi olla välitysliikkeille hyötyä välitysprosessin alkupuolella ennen toimeksiantosopimuksen tekemistä (ennakkotiedot kohteen arviokäyntiä tai toimeksiantosopimuksen solmimista varten).

Tietolähteinä olisivat pääosin taloyhtiöt sekä yhtiölainatietojen osalta myös luotonantajat. Ehdotuksen perusteella taloyhtiön tulisi päivittää tiedot huoneistotietojärjestelmään kuukauden kuluessa varsinaisen yhtiökokouksen pitämisestä. Lisäksi ajantasaisen tiedon saamiseksi välitysliikkeellä olisi mahdollisuus pyytää taloyhtiötä päivittämään tiedot myös muuna ajankohtana. Päivityspyynnön tekeminen on kuitenkin lakiehdotuksessa kytketty siihen, että välitysliikkeellä on voimassa oleva toimeksiantosopimus.

KVKL katsoo, että välitysliikkeellä on tarve mahdollisimman ajantasaiseen ja täsmälliseen tietoon jo heti välitysprosessin alkuvaiheesta lähtien ja sen vuoksi pyyntö tietojen päivittämisestä tulisi olla mahdollista tehdä jo ennen toimeksiantosopimuksen solmimista. Lisäksi KVKL painottaa, että rekisterin täysi hyöty saadaan välitysalalla joka tapauksessa käyttöön vasta siinä vaiheessa, kun kaikki isännöitsijäntodistuksen sisältöä vastaavat tiedot ovat saatavilla huoneistotietojärjestelmästä koneluettavassa ja rakenteisessa muodossa. Sen vuoksi huoneistotietojärjestelmän tietosisällön kehittämis- ja laajentamistyötä tulee edelleen määrätietoisesti jatkaa.
Järjestelmän tietosisältö alkaisi ehdotuksen perusteella karttumaan em. tiedoilla vuosien 2025–2026 aikana.

Hallituksen esitysluonnos on saatavilla täältä.

KVKL:n koko lausuma on luettavissa täältä: