RE/MAX Finlandin toimitusjohtaja ja Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton hallituksen jäsen Pasi Aalto valittiin huhtikuussa 2022 KIRA-neuvottelukunnan edustajaksi.

KIRA-foorumi kokoaa yhteen alan keskeiset toimijat ja tiivistää niiden välistä yhteistyötä. Foorumi koostuu keskeisistä kiinteistö- ja rakentamisalan yhteisöistä sekä julkisen sektorin edustajista. Mukana julkiselta puolelta ovat muun muassa Ympäristöministeriö, Valtiovarainministeriö, Sitra, Suomen Kuntaliitto ja Business Finland.

Foorumi kokoontuu kaksi kertaa vuodessa käsittelemään rakentamiseen, kiinteistömarkkinoihin ja asuntopolitiikkaan liittyviä asioita. Se kokoaa ja välittää tietoa alaan vaikuttavista tekijöistä, tuo esiin alan yhteisiä näkemyksiä ja linjauksia, järjestää tilaisuuksia ja käynnistää tavoitteidensa toteutumista edistäviä erillisprojekteja. Esimerkkejä näistä ovat KIRA-Akatemia, KIRA-digi ja KIRAHub.

”On hienoa päästä mukaan KIRA-neuvottelukuntaan edistämään kiinteistömarkkinoiden ja kiinteistönvälitysalan tavoitteita yhdessä muiden huippuasiantuntijoiden kanssa. Uskon, että yhteistyömme avulla voimme saavuttaa kauaskantoisia tuloksia, jotka hyödyttävät kaikkia osapuolia”, Pasi Aalto kommentoi.

Lisätietoja KIRA-foorumin toiminnasta