Asuntokaupan määrän vaihtelu tammi–heinäkuun aikajaksolla vuodesta 2015 heinäkuun loppuun 2022.
Asuntokaupan määrän vaihtelu tammi–heinäkuun aikajaksolla vuodesta 2015 heinäkuun loppuun 2022.

”Asuntokauppa on jatkanut rauhoittumistaan korona-ajan korkeista kauppamääristä. Kauppaa tehdään edelleen kuitenkin hyvällä sykkeellä. Uudehkoista omakotitaloista on jopa pulaa markkinoilla, mikä näkyykin omakotitalojen lyhentyneinä myyntiaikoina. Ja pienten asuntojen kauppa on myös piristymässä varsinkin yliopistopaikkakunnilla, kun opiskelijat palaavat lähiopintojen pariin,” kommentoi Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton hallituksen puheenjohtaja Marina Salenius.

Vanhojen ja uusien asuntojen myyntimäärät kokonaisuutena laskivat keväästä ja alkukesästä jonkin verran. Vanhoja asuntoja myytiin heinäkuussa yhteensä 4 689 kappaletta ja uusia 363 kappaletta. Edellisen huippuvuoden 2021 heinäkuuhun verrattuna myyntimäärät vanhoissa ja uusissa asunnoissa laskivat -21 %. Vuosien 2015–2022 tarkastelujaksoon verrattuna asuntokauppoja taottiin silti tammi–heinäkuussa toiseksi eniten, vuoden 2021 huippulukujen jälkeen.

Vanhojen asuntojen myyntimäärät olivat -17,4 % alhaisemmat kuin vuosi sitten heinäkuussa. Vanhoja kerrostaloasuntoja myytiin heinäkuussa 2 255 kappaletta, omakotitaloja 1 213 kappaletta ja rivitaloja 1 221 kappaletta.

Uudistuotannon myyntimäärien maaliskuussa alkanut lasku näkyi selvästi heinäkuussa. Kuukausitasolla viime vuoden heinäkuuhun verrattuna laskua kerrostaloissa oli -51,6 %, rivitaloissa -40,7 % ja omakotitaloissa -38,9 %. Tammi–heinäkuussa suurin pudotus on ollut uusien kerrostaloasuntojen myynnissä, joka laski -38,6 % pitkäaikaiseen keskiarvoon verrattuna. Rivitaloissa pudotusta oli -21,8 % ja omakotitaloissa -22,8 % tammi–heinäkuun aikajaksolla viiden vuoden keskiarvoon nähden.

Kuukausitasolla kaikkien kohteiden myyntimäärien trendi on koko alkuvuoden noudattanut vuoden 2021 myyntimäärien kehitystä, sekä 15 suurimmissa kaupungeissa että muualla Suomessa.

Asuntokaupan volyymi vanhoissa asunnoissa oli heinäkuussa -14,2 % alle viiden vuoden pitkäaikaisen keskiarvon, mutta tammi–heinäkuuta tarkastellessa 4,1 % yli pitkäaikaisen keskiarvon. Etenkin vanhojen kerrostalojen myyntimäärät ovat kasvaneet ja olivat tammi–heinäkuussa 7,4 % yli viiden vuoden keskiarvon.

Kaupunkivertailussa vanhojen asuntojen heinäkuun myyntimäärät olivat Lahdessa hieman suuremmat (3,3 %) kuin vuotta aikaisemmin, muissa kaupungeissa myyntimäärät jäivät -7,9–26,6 % alhaisemmalle tasolle vuoden takaisista huippulukemista (-7,9 % Tampereella ja -26,6 % Helsingissä).

Suurimmissa kaupungeissa vanhojen asuntojen myyntivolyymi oli tammi–heinäkuussa pääosin yli viiden vuoden keskiarvon. Eniten kasvua on ollut Oulussa (16,3 %) ja Jyväskylässä (13 %).

Myyntiajat omakotitaloissa lyhentyivät selvästi koko maassa

Vanhojen kerrostaloasuntojen ja omakotitalojen keskimääräiset myyntiajat pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa vuodesta 2020 heinäkuun loppuun 2022.

Omakotitalojen keskimääräiset myyntiajat ovat lyhentyneet kevään ja alkukesän aikana sekä pääkaupunkiseudulla että muualla Suomessa alkuvuoden noin 120 päivästä heinäkuun myyntikohteiden 72 päivään (pääkaupunkiseutu) ja 86 päivään (muu Suomi).

Kerrostalojen myyntiajoissa ei ole suurta trendiä havaittavissa, joskin muualla Suomessa myyntiajat ovat lyhentyneet 7 päivällä alkuvuoteen verrattuna. Taustalla voi myös olla DIAS-järjestelmän suosion lisääntyminen ja sen kauppaprosessia nopeuttava vaikutus.

Hinnat edelleen pääasiassa korkealla tasolla

Vanhojen kerrostaloasuntojen hintakehitys pääkaupunkiseudulla sekä muissa suurissa kaupungeissa Suomessa vuodesta 2019 heinäkuun loppuun 2022.

Pääkaupunkiseudulla hintaindeksi pysytteli heinäkuussa pääosin 2021 tasolla vaikka toukokuun huippupisteistä on tultu hieman alas lähelle helmi–maaliskuun hintatasoa. Muissa suurissa kaupungeissa hintataso pysyi kolmen vuoden tarkastelujaksolla katsottuna korkealla tasolla.

Pääkaupunkiseudulla vanhojen kerrostaloasuntojen keskimääräiset hinnat laskivat hienoisesti toukokuun huipputasosta, ja olivat heinäkuussa keskimäärin 2,4 % alle vuoden takaisesta tasosta ja 0,4 % alle alkuvuoden tasosta. Keskimääräinen neliöhinta pk-seudulla oli 5 281 €. Oulussa nähtiin vanhojen kerrostaloasuntojen keskimääräisissä hinnoissa hieman voimakkaampaa kuukausikohtaista laskua (-6,5 %), muissa isoissa kaupungeissa maltillisempaa laskua. Poikkeusta edusti Turku, jossa keskimääräiset hinnat kääntyivät pieneen nousuun.

Vapaa-ajan asuntojen kauppa alkuvuoteen nähden vilkasta

Loma-asuntojen myyntimäärien kehitys vuodesta 2018 heinäkuun loppuun 2022.

Heinäkuussa taottiin loma-asuntojen kauppoja kuukausittain tarkasteltuna selvästi enemmän kuin tammi–toukokuussa, vaikkakin myyntimäärät jäivät kesäkuun luvuista. Vuoteen 2021 huippulukuihin katsoen loma-asuntojen kauppa supistui tammi–heinäkuussa -30,4 % ja viiden vuoden aikaväliin verrattuna -10 %.

Mökkikauppojen keskihinta tammi–heinäkuussa on ollut 128 000 euroa, kun se esimerkiksi vielä vuonna 2019 oli 110 000 euroa.

Lisätietoja:

Marina Salenius
Hallituksen puheenjohtaja
Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto
marina.salenius@huoneistokeskus.fi