Tyypillisesti asuntokauppa on kaikkein hiljaisimmillaan vuoden vaihteessa ja kesää lähestyttäessä markkina piristyy. Sama kausiluontoisuus on nähtävissä myös tänä vuonna: markkina on noussut tasaisesti vuodenvaihteen lepokaudesta.

Asuntomarkkinan vilkkaus on palautunut pandemiaa edeltäneisiin lukuihin. Erityisesti suurissa kaupungeissa, kuten Helsingissä, Espoossa, Tampereella ja Turussa, kauppa on rauhoittunut vuoden takaisesta, jolloin näissä käydyn kaupan määrät kävivät huipussaan.

“Maaliskuun ensimmäinen viikko oli poikkeuksellisen hiljainen, mutta kokonaisuudessaan maaliskuussa kauppaa tehtiin runsaammin kuin tammi- tai helmikuussa. Alkuvuoden luvut osoittavat, että asuntomarkkina on palautumassa tasolle, joka vallitsi ennen koronaa”, toteaa Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton hallituksen puheenjohtaja Marina Salenius.

Reippaimmin asuntokauppaa käydään yhä vanhoissa asunnoissa, kun taas uudisrakentamisessa valmistuneiden määrä on selkeästi aiempaa vähäisempi.

Asuntojen myyntimäärät suurimmissa kaupungeissa vuodesta 2020 vuoden 2022 maaliskuun loppuun.

Uudistuotannossa tiedossa runsaasti valmistuvia kohteita

Uusia kerrostaloasuntoja on valmistunut alkuvuodesta poikkeuksellisen vähän. Merkittävin uudiskaupan supistuminen on tapahtunut Helsingissä, missä uusia asuntoja on saatu markkinoille noin 40 prosenttia edellisen vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Myös Espoossa ja Turussa uudiskohteiden tarjonta on supistunut puoleen.

Uusia rakennusprojekteja aloitettiin viime vuoden aikana ennätysmäärä. On siis odotettavissa, että uudisrakennusten kauppamäärät lähtevät nousuun näiden projektien valmistuessa. Kustannusten nopea kasvu vaikeuttaa rakentamista, mutta suurelle projektimäärälle odotetaan vahvaa kysyntää tästä huolimatta.

Asuntokauppaan vaikuttaa nyt useampi tekijä

Valtaosa tuoreeseen liiton kyselyyn vastanneista välittäjistä kokee kaupan hidastuneen. Hidastumisen nähdään johtuvan ennen kaikkea asiakkaiden kokemasta epävarmuudesta niin rahoitusmarkkinan kuin geopoliittisen tilanteenkin johdosta, mutta myös asuntoaan myyvien empiminen on hidastanut kaupantekoa. Nousukäyrälle siirtyneet korot ovat hidastaneet luottointoa, mikä osaltaan vaikeuttaa kaupantekoa ja asettaa ostajille entistä tiukemman budjetin.

“Yleisesti ottaen kaupan osapuolet tuntuvat harkitsevan nyt tilannetta huolellisesti. Tämä trendi alkoi näkyä jo viime vuoden puolella. Kohteiden myyntiajat ovat jatkaneet lyhentymistään erityisesti omakotitaloissa, eli perheasunnot vaikuttaisivat menevän yhä nopeasti kaupaksi epävarmuudesta huolimatta”, Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Annukka Mickelsson selvittää.

Vapaa-ajan asuntojen hinnannousu jatkuu – tarjonta ei vastaa kysyntään

Vapaa-ajan asuntojen hinnat ovat nyt keskimäärin 13 prosenttia viime vuoden keskimääräisiä hintoja korkeammalla ja jopa 32 prosenttia vuoden 2019 hintatason yläpuolella. Kauppoja on tänä vuonna tehty kolmasosa vähemmän kuin edellisenä vuonna, mutta silti enemmän kuin tätä edeltävien vuosien aikana.

Suosituimmilla mökkeilyalueilla Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla on suurta pulaa erityisesti hyväkuntoisista kohtuuhintaisista mökeistä. Mökkien kysyntä ei vielä osoita laantumisen merkkejä, ja kaupaksi menevien mökkien skaala on laajentunut niin aiempaa huonokuntoisempiin ja edullisempiin kohteisiin, kuin myös huomattavasti kalliimpiin mökkeihin. Myös Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa mökkejä on pitkään ollut myynnissä vähemmän kuin kysyntää olisi.

Inflaatio ja kustannusten nousu hillitsevät asuntojen hintoja

Kuluttajien ostovoimaa laskevat tällä hetkellä inflaation ja asumiskustannusten nousu. Ostovoiman lasku hidastaa hintojen nousua asuntomarkkinoilla.

“Omakotitaloissa ostajat ovat nyt aiempaa kiinnostuneempia kiinteistöjen energiatehokkuudesta ja lämmitysmuodoista”, Salenius huomioi.

Vanhojen kerrostalojen hintakehitys vuodesta 2015 vuoden 2022 maaliskuun loppuun pk-seudulla ja muualla Suomessa.

Omakotitalojen kysyntä pitää yhä pintansa ja hinnat ovat nousussa. Uudistuotannossa on vielä reilusti tilaa uusille omakotitaloille, kunhan kaupunkien kaavoitus saadaan vastaamaan kysyntää. Kerrostaloasuntojen kauppa, joka on 2010 luvulla kirinyt rivitaloasuntojen kaupan kiinni keskihinnoissa, kehittyy nyt hyvin samansuuntaisesti rivitaloasuntojen kaupan kanssa. Hintojen nousu näyttäisi taittuneen niin kerrostaloasunnoissa kuin rivitaloasunnoissakin.

Hintakehitys rakennustyypeittäin vuodesta 2012 vuoden 2022 maaliskuun loppuun.

Lisätiedot

Annukka Mickelsson
Toimitusjohtaja
Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto
p. 050 339 0963
annukka.mickelsson@kiinteistonvalitysala.fi

Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton tilastot perustuvat kiinteistönvälittäjiltä kerättyyn KVKL Hintaseurantapalvelun dataan, jota hyödyntävät kiinteistönvälittäjien ja rakennuttajien lisäksi mm Tilastokeskus, Suomen Pankki ja eri viranomaiset. Katsaus sisältää vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen tiedot myös rakennuttajien ilmoittaman uudistuotannon osalta.