Ajankohtaista

Ajankohtainen muistutus rahanpesun estämiseen liittyvistä ohjeista
päivitetty 10.3.2022

Välittäjien asiakassuhteisiin kohdistuu tällä hetkellä tavanomaista suurempia riskejä. Ohessa Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton lakivaliokunnan koostama ohjeistus muistutukseksi välitysliikkeille noudattaa annettuja ohjeita rahanpesun estämiseksi ja pakotteiden noudattamiseksi.

Klikkaa tästä asettaaksesi tiedosto

Kopioi osio leikepöydälle

lorem ipsum

Rahanpesun estäminen
päivitetty 10.3.2022

Välitysliikkeiden on huomioitava toiminnassaan laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (28.6.2017/444, ns. rahanpesulaki). Kiinteistön- ja vuokrahuoneiston välitysliikkeet ovat rahanpesulain tarkoittamia toimijoita aivan kuten esimerkiksi pankit.

Välitysliikkeet ovat velvollisia selvittämään lain edellyttämiä asioita asiakkailtaan. Välitysliikkeen asiakkaita ovat sekä toimeksiantaja (yleensä myyjä tai vuokranantaja) että toimeksiantajan vastapuoli (yleensä ostaja tai vuokralainen). Hankittavien tietojen ja muun selvityksen laajuus perustuu riskiperusteiseen arviointiin. Jos asiakas on esim. poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, on toimet suoritettava tehostetusti. Mikäli välitysliike laiminlyö lain mukaiset velvoitteensa, voi tästä seurata rikosoikeudellinen vastuu.

Kopioi osio leikepöydälle