Tutustu alla lyhennelmiin kuluttajariitalautakunnan antamista päätöksistä, joissa osapuolena on välitysliike.

Asunto-osakkeet

Käytetyn asunto-osakkeen kauppa

Päätös Dnro 4123/81/2013

Asiasanat: Käytetyn asunto-osakkeen kauppa. Kaupan peruuntuminen. Käsiraha.

Välitysliikkeellä oli myyntitoimeksianto käytetystä asunto-osakkeesta. Asunnosta tehtiin käsirahallinen ostotarjous, jonka myyjä hyväksyi. Tarjouksen mukainen velaton hinta oli 470 000 euroa, kauppahinta oli 468 217,34 euroa ja käsirahan suuruus 18 800 euroa. Ostajat eivät saaneet rahoitusta järjestettyä tarjouksen mukaiseen kaupantekopäivään mennessä ja peruivat kaupan, vaikka myyjä ehdotti, että maksuaikaa olisi pidennetty merkittävästi. Ostajat tekivät rahoituksen järjestyttyä muutama päivä perumisen jälkeen uuden ostotarjouksen, jonka myyjä hylkäsi. Tapauksessa oli kyse siitä, kenelle käsirahana maksettu summa kuului sekä käsirahan kohtuullisuudesta.

Päätös Dnro 1729/81/2014

Asiasanat: Käytetyn asunto-osakkeen kauppa. Kaupan peruuntuminen. Käsiraha. Myynnin viivästymisestä aiheutuneet yhtiövastikkeet.

Myyjä ja välitysliike solmivat toimeksiantosopimuksen osakkeiden nrot XX ja nrot YY myynnistä, jotka oikeuttavat hallitsemaan 75 m2 kerrostalohuoneistoa ja 34 m2 työtilaa. Tarjouksentekijät tekivät osakkeista nrot XX ostotarjouksen, jonka vakuudeksi maksettiin käsiraha välitysliikkeen asiakasvaratilille. Tarjouksentekijät vetäytyivät kuitenkin myöhemmin kaupasta, koska heidän saamansa käsityksen vastaisesti työtilaa ei voinutkaan muuttaa asunnoksi tai käyttää asuntona. Välitysliike palautti käsirahan tarjouksentekijöille. Myyjä myi myöhemmin osakkeet toisille ostajille. Asiassa oli riitaa siitä, olisiko välitysliikkeen tullut maksaa käsiraha toimeksiantajalle ja oliko toimeksiantajalle syntynyt taloudellista vahinkoa ylimääräisistä yhtiövastikkeista sen vuoksi, että välitysliike laiminlöi noudattaa hyvää välitystapaa.

Päätös Dnro 5283/81/2013

Asiasanat: Käytetyn asunto-osakkeen kauppa. Ehdollinen ostotarjous. Kaupan peruuntuminen. Vakiokorvaus.

Tarjouksen tekijä teki käytetystä asunto-osakkeesta ostotarjouksen, jossa oli ehto vakiokorvauksesta. Myöhemmin useampien vastatarjouksien jälkeen myyjät hyväksyivät tarjouksen tekijän tekemän vastatarjouksen. Myyjien hyväksyntä oli ehdollinen kuitenkin siten, että vanhan asunnon myynti edellytti XY asunnon kaupan toteutumista. Myyjät peruivat kaupat, koska he eivät halunneetkaan ostaa XY asuntoa. Tapauksessa riitaa oli siitä, oliko tarjouksentekijä oikeutettu saamaan myyjien menettelyn vuoksi vakiokorvauksen ja oliko välitysliike toiminut asiassa huolimattomasti.

Päätös Dnro 4075/81/2014

Asiasanat: Käytetyn asunto-osakkeen kauppa. Ehdollinen ostotarjous. Kaupan peruuntuminen. Vakiokorvaus.

Tapauksessa kaupankohteena olivat asunto-osakkeet. Kaupan edellytyksenä oli huoneiston vapautuminen tiettyyn määräpäivään mennessä ja kosteusmittaus. Tarjouksessa sovittiin vakiokorvausehdosta. Myöhemmin tarjouksentekijä vetäytyi kaupasta ja maksoi myyjälle vakiokorvauksena 4 880 euroa. Asiassa oli riitaa siitä, oliko välitysliikkeen edustaja laiminlyömällä kirjallisen tarjousasiakirjan laatimisen ja jättämällä kirjaamatta siihen tarjouksen kaikkia ehtoja aiheuttanut tarjouksentekijälle edellä mainitun taloudellisen vahingon. Tarjouksentekijän mukaan tarjouksesta jäi puuttumaan ehto, jonka mukaan kaupan edellytyksenä oli tarjouksentekijän oman asunnon myynti. Välitysliikkeen mukaan tätä seikkaa ei tuotu esiin tarjouksen tekovaiheessa ja kauppaa ei lopulta syntynyt oman asunnon myynnistä ja rahoituksesta johtuvien seikkojen vuoksi.

Päätös Dnro 4765/81/2013

Asiasanat: Käytetyn asunto-osakkeen kauppa. Kohteen kunto. Kosteusvaurio. Annetut tiedot.

Ostajat ostivat vuonna 2012 käytetyn asunto-osakkeen vuonna 1981 valmistuneesta yhtiöstä. Huoneiston pinta-ala oli 63,5 m2 ja sen kauppahinta oli 200 000 euroa. Keittiö ja kylpyhuone olivat alkuperäiskuntoiset. Ostajat olivat painottaneet välitysliikkeen edustajalle, että terveyssyistä he eivät voi muuttaa asuntoon, jossa on sisäilmaongelmia. Kaupanteon jälkeen aloitetussa pintaremontissa asunnossa ilmeni kuitenkin kosteusvaurio. Ostajat vaativat vahingonkorvausta 14 278,86 euroa.

Päätös Dnro 3452/81/2013

Asiasanat: Käytetyn asunto-osakkeen kauppa. Kattoremontti. Välitysliikkeen selonotto- ja tiedonantovelvollisuus. Taloudellinen virhe.

Ostaja osti 24.2.2012 päivätyllä kauppakirjalla asunto-osakkeet. Rakennus, jossa huoneisto sijaitsi, oli valmistunut vuonna 1991. Asiassa oli erimielisyyttä siitä, oliko ostajalla oikeus korvaukseen myyjältä tai välitysliikkeeltä sillä perusteella, ettei ostaja saanut ennen kaupantekoa tietoonsa rakennukseen suunniteltua katon kunnostustyötä. Välitysliike oli välittänyt ostajalle väärän asunto-osakeyhtiön kunnossapitotarveselvityksen. Ostaja vaati yhteensä 8 986,60 euron hinnanalennusta ja vahingonkorvausta.

Päätös Dnro 724/81/2014

Asiasanat: Käytetyn asunto-osakkeen kauppa. Putkiremontti. Välitysliikkeen selonotto- ja tiedonantovelvollisuus.

Ostajat ostivat 26.6.2009 asunto-osakkeet, jotka oikeuttavat noin 47 m2:n kokoisen huoneiston hallintaan vuonna 1971 valmistuneessa kerrostalossa. Esittelyssä ostajat olivat tiedustelleet, onko yhtiöön tulossa putkiremonttia. Välitysliikkeen edustajan mukaan asiasta ei ollut mitään tietoa ja kaupungin keskustassakin korjattiin vasta 1950- ja 1960-luvuilla valmistuneita taloja. Tämän perusteella ostajat olettivat talon putkiston olevan kunnossa. Isännöitsijäntodistuksessa oli maininta ”LVISR-kuntoarvio ja putkiston kuntotutkimus 2008”. Ostajat eivät olleet saaneet raporttia. Asiassa riitaa oli putkiremontista annetuista tiedoista. Tapauksessa tarkasteltiin myös välitysliikkeen selonotto- ja tiedonantovelvollisuutta.

Päätös Dnro 895/81/2014

Asiasanat: Käytetyn asunto-osakkeen kauppa. Kaavoitusta koskeva tieto.

Ostaja osti 25.10.2013 asunto-osakkeet, jotka oikeuttavat hallitsemaan 80 m2:n kokoista, vuonna 1971 valmistunutta huoneistoa. Hallintaoikeus siirtyi ostajalle 1.11.2013. Ostaja sai kaupanteon jälkeen tietää, että viereisen tien toiselle puolelle huoneistoa vastapäätä tullaan rakentamaan kerrostaloja. Asiassa riitaa oli siitä, että esittelyssä ostajalle ei ollut kerrottu tästä asiasta. Ostaja vaati myyjältä hinnanalennuksena ja kiinteistövälitysliikkeeltä vahingonkorvauksena yhteisvastuullisesti 17 500 euroa.

Päätös Dnro 519/81/2014

Asiasanat: Käytetyn asunto-osakkeen kauppa. Autokatospaikasta annetut tiedot myyntiesitteessä.

Tapauksessa oli riitaa ennen kauppaa annetuista tiedoista koskien autokatospaikkaa. Välitysliikkeen laatiman myyntiesitteen mukaan kaupan kohteeseen kuului autokatospaikka. Kaupanteon jälkeen kävi kuitenkin ilmi, ettei autokatospaikka kuulunut huoneistoon, vaan se oli mahdollista vuokrata taloyhtiöltä. Ostajat vaativat myyjältä ja kiinteistövälitysliikkeeltä yhteisvastuullisesti 5 000 euroa.

Päätös Dnro 2616/81/2013

Asiasanat: Käytetyn asunto-osakkeen kauppa. Tehdyistä remonteista annetut tiedot.

Ostajat ostivat 31.1.2012 asunto-osakkeet, jotka oikeuttavat hallitsemaan 82 m2:n kokoista huoneistoa. Rakennus, jossa huoneisto sijaitsi, oli valmistunut vuonna 1971. Kauppahinta oli 179 000 euroa eikä huoneistoon kohdistunut velkaosuutta. Huoneiston hallinta luovutettiin ostajille 1.4.2012. Tapauksessa oli riitaa ennen kauppaa annetuista tiedoista koskien huoneistossa tehtyjen kylpyhuone- ja keittiöremonttien ajankohtia.

Päätös Dnro 472/81/2014

Asiasanat: Käytetyn asunto-osakkeen kauppa. Valinnainen vuokratontti. Huoneistokohtaisen tontinosuuden lunastushinnasta annetut tiedot.

Ostaja osti 4.9.2013 asunto-osakkeet, jotka oikeuttavat hallitsemaan 59 m2:n kokoista huoneistoa. Kohteen kauppahinta oli 205 000 euroa eikä huoneistoon kohdistunut velkaosuutta. Kohde oli ns. valinnaisella vuokratontilla. Asiassa oli riitaa huoneistokohtaisen tontinosuuden lunastushinnasta annetuista tiedoista.

Päätös Dnro 148/81/2014

Asiasanat: Käytetyn asunto-osakkeen kauppa. Lainaosuudesta annetut tiedot.

Ostaja osti 30.3.2012 asunto-osakkeet, jotka oikeuttavat hallitsemaan noin 26 m2:n suuruista yksiötä. Kauppahinta oli 136 000 euroa. Asiassa syntyi riitaa asuntoon kohdistuvasta lainaosuudesta ja siitä annetuista tiedoista. Kauppakirjan mukaisesti huoneistoon ei pitänyt kohdistua lainaosuutta. Myöhemmin ostajalle kävi kuitenkin ilmi, että asuntoon kohdistui velkaa 9 643 euroa, minkä ostaja maksoi pois.

Uudiskohteet

Päätös Dnro 5209/81/2013

Asiasanat: Uuden asunto-osakkeen kauppa. Asuntokauppalain 2 luvun soveltuminen. Suorituskyvyttömyysvakuuden puuttuminen.

Ostajat ostivat 19.10.2010 päivätyllä kauppakirjalla asunto-osakeyhtiön osakkeet, jotka oikeuttivat hallitsemaan uutta asunto-osaketta. Kyse oli kolmen asunnon kytketystä asuinpientalosta. Riitaa oli siitä, onko kiinteistönvälitysliike laiminlyönyt selonotto- ja tiedonantovelvollisuuksiaan ostajiin nähden. Asiassa tarkasteltiin mm. asuntokauppalain 2 luvun soveltumista ja suorituskyvyttömyysvakuuden puuttumista. Kohteen myyjä ja rakennuttaja asetettiin konkurssiin vuonna 2012.

Päätös Dnro 961/81/2014

Asiasanat: Uuden asunnon rakentamisvaiheen kauppa. Taloudellinen virhe. Yhtiövastikkeesta annetut tiedot. Välitysliikkeen tiedonantovelvollisuus.

Ostaja osti 25.11.2012 päivätyllä rakentamisvaiheen kauppakirjalla asunto-osakeyhtiön osakkeet, jotka oikeuttavat hallitsemaan 57,5 m2:n kokoista huoneistoa. Ostaja sai asunnon hallintaansa 31.8.2013. Asunnon kauppahinta oli 53 121 euroa ja siihen kohdistuva velkaosuus 123 879 euroa. Osapuolten kesken tuli erimielisyyttä rahoitusvastikkeesta.

Kiinteistöt

Asuinkiinteistön kauppa

Päätös Dnro 5496/81/2013

Asiasanat: Asuinkiinteistön kauppa. Kuntotarkastus. Kuntotarkastajan vastuu. Asbesti.

Ostajat ja myyjät sopivat tilan X kaupasta marraskuussa 2010. Kiinteistöllä sijaitsi vuonna 1971 valmistunut omakotitalo, jonka asuinpinta-ala oli 110 m2. Kohteessa tehtiin kuntotarkastus asuntokauppaa varten. Kaupanteon jälkeen paljastui, että talon sisäverhoilussa oli käytetty asbestia sisältävää lujalevyä. Kuntotarkastuksessa asbestista raportoitiin vain yleisellä tasolla. Tapauksessa tarkasteltiin myyjän, kuntotarkastajan ja kiinteistönvälitysliikkeen vastuita asiassa.

Päätös Dnro 2500/81/2014

Asiasanat: Asuinkiinteistön kauppa. Rakennusoikeuden määrä. Välitysliikkeen selonottovelvollisuus.

Ostajat ostivat 20.12.2012 päivätyllä kauppakirjalla kaksi toisiinsa rajoittuvaa tilaa. Toinen oli pinta-alaltaan 2015 m2 ja toinen 7666 m2. Kauppahinta oli 177 000 euroa. Asiassa oli riitaa suuremman tilan rakennusoikeudesta ennen kauppaa annetuista tiedoista.

Päätös Dnro 1606/81/2014

Asiasanat: Asuinkiinteistön kauppa. Kiinteistövero. Annetut tiedot.

Tapauksessa ostajat ostivat 31.5.2013 päivätyllä kauppakirjalla tilan. Kiinteistöllä sijaitsi vuonna 1990 valmistunut 187 m2:n kokoinen asuinrakennus. Kauppahinnaksi sovittiin 197 500 euroa. Asiassa oli riitaa myyntiesitteessä väärin ilmoitetusta kiinteistöverosta.

Päätös Dnro 2988/81/2014

Asiasanat: Asuinkiinteistön kauppa. Reklamaatioaika. Pinta-alavirhe. Rakennusluvat.

Ostajat ostivat 29.3.2012 päivätyllä kauppakirjalla tilan X ja tilan Y rakennuksineen. Kiinteistöllä sijaitsi vuonna 1939 rakennettu omakotitalo ja vuonna 1990 rakennettu ulkorakennus. Hallintaoikeus siirtyi 29.11.2012. Asiassa oli riitaa omakotitalon ja ulkorakennuksen pinta-aloista annetuista tiedoista sekä puuttuvista rakennusluvista.

Päätös Dnro 3088/81/2014

Asiasanat: Asuinkiinteistön kauppa. Rakennuslupa. Lämmitysmuoto. Annetut tiedot.

Tapauksessa ostaja osti 17.3.2006 päivätyllä kauppakirjalla tilan X rakennuksineen ja liittymineen. Kiinteistöllä sijaitsi vuonna 1990 valmistunut omakotitalo. Kiinteistöllä tapahtui 30.1.2014 nokipalo, joka rikkoi hormin. Asiassa riitaa oli siitä, oliko kohteen lämmitysmuoto ristiriidassa rakennusluvassa ilmoitetun lämmitysmuodon kanssa.

Päätös Dnro 3200/81/2014

Asiasanat: Asuinkiinteistön kauppa. Toimeksiantosopimuksen irtisanominen. Kulukorvaus välitysliikkeelle.

Tapauksessa riitaa oli siitä, oliko toimeksiantajilla oikeus irtisanoa myyntitoimeksiantosopimus sekä siitä, tuliko heidän suorittaa irtisanomisen vuoksi välitysliikkeelle kulukorvausta.

Vapaa-ajan kiinteistön kauppa

Päätös Dnro 4214/81/2013

Asiasanat: Vapaa-ajan kiinteistön kauppa. Mökin virheet. WC- ja suihkutila. Rakennuslupa. Jätevesijärjestelmä. Venepaikka.

Ostaja osti 18.10.2012 päivätyllä kauppakirjalla tilan sillä olevine rakennuksineen. Kiinteistöllä sijaitsi vuonna 1980 valmistunut vapaa-ajan asunnoksi tarkoitettu asuinrakennus sekä saunarakennus, autotalli, liiteri ja kesäkeittiö. Asiassa oli riitaa siitä, vastasiko vapaa-ajan kiinteistö sitä, mitä ostajalle kerrottiin ennen kaupantekoa.

Vuokraoikeus rakennuksineen

Päätös Dnro 4404/81/2013

Asiasanat: Kiinteistön vuokraoikeuden kauppa. Asuinrakennuksen pinta-ala. Annetut tiedot.

Tapauksessa ostajat olivat ostaneet ½ vuokraoikeudesta erääseen tonttiin sillä olevina rakennuksineen hallinnanjakosopimuksen mukaisesti. Tontilla sijaitsi vuonna 1999 valmistunut paritalo. Välitysliikkeen laatiman myyntiesitteen mukaan kaupan kohde oli asuinpinta-alaltaan 100 m2. Kaupanteon jälkeen ostajille selvisi, että asuinpinta-ala oli vain 93,5 m2, joka ilmeni kiinteistön pohjapiirustuksista. Erimielisyys asiassa koski välitysliikkeen vastuuta pinta-alasta annetusta tiedosta.

Oikeuskäytäntöä

Olemme koonneet kiinteistönvälitysalaa ja kiinteistönvälittijiä koskevaa oikeuskäytäntöä, korkeimman oikeuden ja hovioikeuden päätöksiä, joista voit lukea tarkemmin tämän linkin kautta.