Koronavirus vaikuttaa myös välitysalan toimintaan ja käytäntöihin. Löydät päivittyvältä sivulta liiton ajankohtaisen ohjeistuksen ja liitteet ostotarjouslomakkeeseen sekä mallilausekkeen kauppakirjaan.

Terveysturvallisuuden ylläpitämiseksi on kiinteistönvälitysalan toimijoiden huomioitava vastuullinen tapa asiakaskohtaamisissa ja kohteeseen tutustumisessa. Toiminnan järjestämisessä on huomioitava voimassa olevat aluehallintoviranomaisten antamat alueelliset kokoontumisrajoitukset sekä turvaväli- ja sulkemispäätökset.

Asuntokauppaa tehdään turvallisesti viranomaismääräykset ja -suositukset huomioiden

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto pyytää asuntokaupan osapuolia noudattamaan viranomaisten kaikkia määräyksiä koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Välitysliikkeen tulee noudattaa oman alueensa aluehallintoviranomaisten vaatimuksia ja laatia tarvittaessa kirjallinen suunnitelma liittyen liikkumisrajoitusten aiheuttamia muutoksia toimintaan.

Keskusliitto suosittelee kiinteistönvälittäjiä hyödyntämään sähköisiä palveluja, myös kaupanteossa, mahdollisuuksien mukaan.

Miten välitystoimintaa tehdään etänä?

Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton laki- ja lausuntovaliokunta on laatinut ns. ”etätoimeksiantojen” yleistymisen myötä ohjeistuksen välittäjille niistä seikoista, jotka tulee ottaa huomioon, kun harjoitetaan välitystoimintaa etänä. Ohjeistuksessa käsitellään mm. etätunnistamista, toimeksiannon suorittamista, katselmusta, videoesittelyitä ja hyväksyttyjä sähköisiä allekirjoituspalveluita.

Välitysliikkeen on aina tutustuttava myytävään kohteeseen eli suoritettava katselmus. Katselmus tulee suorittaa paikan päällä siitä huolimatta, että toimeksiantosopimus on tehty ja asiakassuhde perustettu etänä. Katselmus tulee suorittaa ennen markkinoinnin aloittamista. Katselmus kuuluu välittäjän selonottovelvollisuuden piiriin.

Tilanteissa, joissa asiakassuhde perustetaan kokonaan etänä, käytetään tehostettuja toimenpiteitä asiakkaan tuntemiseen. Sivuiltamme löytyy lisää ohjeita etätunnistamiseen.


Asuntonäytöt sujuvat turvallisesti nämä varokeinot huomioiden

· rajoita yleisnäytöille osallistuvien henkilöiden määrää tai

· sovi asiakkaiden kanssa vain yksityisnäyttöjä tai

· tee asuntonäytöt virtuaalisesti huomioiden Hyvän välitystavan ohjeen 6.3.3. kohdan

· THL:n ohjeistuksen mukaisesti kannattaa käyttää kasvomaskia, kun et voi pitää tarvittavaa turvaväliä, huolehtia käsi- ja yskimishygieniasta sekä tervehtiä ilman fyysistä kontaktia.

Liitto muistuttaa Hyvän välitystavan ohjeen (kohta 6.3.3 Kaupat ainoastaan videoesittelyn perusteella) mukaisesta toiminnasta: Ostajan tulisi ehdottomasti aina tutustua paikan päällä ennen sitovan tarjouksen jättämistä. Jos asiakas ehdottomasti haluaa antaa sitovan tarjouksen ja päättää kaupasta pelkästään videoesittelyn perusteella, tulisi kaupan osapuolille kertoa merkittävät tästä nousevat riskit. Kauppakirjaan pitää myös lisätä maininta, että ostaja on halunnut päättää kaupasta pelkän videoesittelyn perusteella.

Välitystoiminta etänä ohjeistus

Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton laki- ja lausuntovaliokunta on laatinut ns. ”etätoimeksiantojen” yleistymisen myötä ohjeistuksen välittäjille niistä seikoista, jotka tulee ottaa huomioon, kun harjoitetaan välitystoimintaa etänä.

Ohjeistuksessa käsitellään mm. etätunnistamista, toimeksiannon suorittamista, katselmusta, videoesittelyitä ja hyväksyttyjä sähköisiä allekirjoituspalveluita.

Liite ostotarjouslomakkeeseen ja mallilauseke kauppakirjaan

Laki- ja lausuntovaliokunta on laatinut liitteet ostotarjouslomakkeeseen ja mallilausekkeen kauppakirjaan pandemiaan liittyen. Liitettä ja lauseketta kannattaa edelleen käyttää ja ne ovat tarpeen tapauksissa, joissa kaupan kohteen hallinnan luovutus viivästyy tai kaupantekoa ei pystytä järjestämään koronasta johtuen.

Hyödyllisiä tietolähteitä

Valtioneuvoston koronainfo

Yritys Suomi: Talousapu neuvontapalvelu

Verohallinto: Ohjeistus koronaan liittyen

Työ- ja elinkeinoministeriö: Kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja yritysrahoituksesta

Työ- ja elinkeinoministeriö: Kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja työelämästä

ELY-keskus: Yrittäjille apua koronavirustilanteesta johtuviin vaikeuksiin

Business Finland: Liiketoiminnan kehitysrahoitus

Finnvera: Rahoituksen tarve koronaviruksen vuoksi

Te-palvelut: Usein kysyttyä koronaviruksen vaikutuksista

Kela: Ajankohtaista koronatilanteesta

Suomen Yrittäjät: Rahoituslähteet koronakriisissä