Lösning av tvister

Centralförbundet för Fastighetsförmedlingen tillhandahåller ingen rådgivning och behandlar inga reklamationer eller tvister som gäller förmedlingsrörelser. Det rekommenderas att eventuella tvister i första hand avgörs genom förhandlingar med förmedlingsrörelsen. Konsumenter uppmanas kontakta antingen den egna förmedlaren direkt eller förmedlingsrörelsens ansvariga föreståndare.

Rådgivning

 Konkurrens- och konsumentverkets konsumentrådgivning

Hos konsumentrådgivningen får alla avgiftsfri handledning och förlikningshjälp i tvister som gäller bostads- och fastighetsaffärer, uthyrning samt fastighets- och hyresförmedling.

Tillsynen över förmedlingsrörelserna

Regionförvaltningsverket (RFV) utövar tillsyn över förmedlingsrörelsernas verksamhet. Ämbetsverket behandlar bl.a. anmälningar som lämnats in om förmedlingsrörelsernas verksamhet och gör tillsynsbesök hos rörelserna. Misstankar om att en förmedlingsrörelse förfarit felaktigt kan anmälas till RFV. Ett formulär för anmälan finns på adressen: