Team Rynkebyn pyöräilyjoukkue ajamassa Helsingin keskustassa.
Team Rynkeby on eurooppalainen hyväntekeväisyyshanke, jossa pyöräilyjoukkueet keräävät rahaa vaikeasti sairaiden lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä auttamiseksi pyöräilemällä vuosittain Pariisiin. Kuva: Aino Maaranta

Asuntokauppaa tehdään välillä hyvinkin nopealla rytmillä, välillä toimeksiannot kestävät pitkäänkin. Välittäjältä työ vaatii keskittymiskykyä, kestävyyttä ja joustavuutta. Välitystyötä parhaiten selkiyttävä normisto ja kokonaisuus on lakisääteinen Hyvän välitystavan ohje, jonka konkretisoimiseen liittomme panostaa merkittävästi. Ohjeeseen sitoutuneet välittäjät ovat sisäistäneet kiinteistönvälityksen monialaisuuden ja jatkuvan muutoksen haasteet. He tietävät, että ammattilaisuus kehittyy kokemuksen ja oppimisen halun myötä uusien kysymysten edessä.

Maaliin saatu toimeksianto on toki paljon muutakin kuin hyvän välitystavan ohjeen suorittamista. Se on asennoitumista jokaiseen toimeksiantoon uteliaisuudella ja ratkaisuhakuisuudella sekä selkeästi asioista kommunikoimalla. Hyvällä koulutuksella kuitenkin kirii kiinni kokemuksen tuomaa varmuutta ja pitää yllä omaa kilpailukykyä jatkossakin.

Tiimivoima kannustaa ja kantaa eteenpäin

Otin haasteen vastaan ja lähdin täksi vuodeksi mukaan Team Rynkeby – God Morgon Helsingin hyväntekeväisyysjoukkueeseen. Team Rynkebyn pyöräilyjoukkueet keräävät rahaa vaikeasti sairaiden lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä auttamiseksi pyöräilemällä vuosittain Pariisiin. Pyöräilyä pidetään yksilölajina, mutta mielenkiintoiseksi haasteen tekee nimenomaan tiiviinä joukkueena toimiminen: yhteinen harjoittelu ja toistemme erilaisuuden kunnioitus saman tavoitteen saavuttamiseksi.

Kiinteistönvälitystäkin pidetään yksilölajina, ja sisäinen kilpailu toki sparraa meitä kaikkia parempiin tuloksiin. Välittäjä toimii itsenäisesti ja näkyy monesti ainoana yrityksensä edustajana asiakkaalle. Usein kuitenkin jo parinkymmenen asunnon vuosivauhtia ylläpitävä välittäjä onnistuu paremmin, kun työtä jakaa muiden kanssa. Hyvä joukkue lisää luottamusta omaan osaamiseen ja helpottaa ratkaisujen tekemistä tiukoissa tilanteissa. Oman tiimin merkitys kasvaa ponnistuslautana parempiin suorituksiin, ja hyvä yhteishenki on myös ulkopuolisten aistittavissa. Hyvän kierre ruokkii itseään ja syntyy halu auttaa muitakin menestymään.

Jokaisen Team Rynkeby -tiimiläisen vastuulla on treenata itsensä siihen kuntoon, ettei putoa pyörän päältä väsymyksen iskiessä tai keskittymiskyvyn herpaantuessa. Ja kuten ystäväni haasteestani kuultuaan huolehti: ”ei se matka, vaan se vauhti”. Liika vauhti tappaa myös hyvän asuntokaupan. Suurin osa kiinteistönvälittäjän virheistä syntyy kiireessä ja huolimattomuudesta. Pyöräilyynkään ei voi suhtautua vasemmalla kädellä tai ajatellen, että tämänhän minä osaan jo. Kehittyminen vaatii aina nöyryyttä uuden edessä. Ensiksi on opittava pois vääristä tavoista, kuten väärästä jalkatekniikasta. Tässä ei ole kyse polkemisesta, vaan pikemminkin ryhmän sisäisestä turvallisuudesta, halusta toimia yhdessä ja ymmärrettäviin, yhteisiin tavoitteisiin sitoutumisesta.

Yhteiset pelisäännöt auttavat ehkäisemään kolarit

Uteliaisuudesta ilmoittauduin myös Team Rynkeby- joukkueen navigointitiimiin. Navi-tiimiläiset suunnittelevat tulevan kesän 1 200 kilometrin reitin läpi Euroopan ja huolehtivat kukin yhden päivän osalta yli 40 hengen joukkueen reitin mukaisesta etenemisestä. Tämä tehdään yhteistyössä joukkueen johdon ja huollon kanssa.

Isossa joukossa tarvitaan pelisäännöt, jotta vältytään kolareilta. Kommunikaation tulee pelata vauhdissakin. On sovittava merkit paikan vaihtoon, vaaranpaikkoihin, pysähtymisiin ja niin edelleen. Kunkin päivän navi-vastaava huolehtii siitä, että ryhmä etenee kohti lopullista päämäärää, tekee tarvittaessa olosuhteisiin soveltaen valinnat risteyksissä, varautuu tietöihin ja muihin yllätyksiin matkan varrella sekä huolehtii lounastauoista ja muista pysähdyksistä. On helppo nähdä näissä paljonkin allegoriaa työelämään.

Lapsi pitelee Team Rynkeby-logopaita päällä piirrosta.
Team Rynkeby – God Morgon -hyväntekeväisyyshanke pyrkii lisäämään ihmisten tietoisuutta lasten ja nuorten syöpäsairauksista sekä Aamu Säätiön ja Sylva ry:n arvokkaasta työstä. Kuva: Emma Laycock, Laycock Media

Askel kerrallaan kohti päämäärää

Matka on pitkä, ja jokaisen tulee huolehtia itse, että on riittävässä kunnossa seitsemän päivän tiukkaan vetoon. Iso tavoite pitää intoa yllä pitkien harjoitustenkin aikana. Työtä tehdään askel ja kilometri kerrallaan, koska pienistä parannuksista rakentuu kestävämpi peruskuntopohja. Kestävyyslajiin valmentautuminen on matalan sykkeen toistoa. Oman osaamisen ja kunnon tulee olla sillä tasolla, että ne tukevat joukkuetta. Huumori keventää matkaa, eikä keskinäistä kisailua tarvitse kainostella.

Matkaa varten tilattu pyörä on pian käsissä, sponsoreiden logoilla varustetut ajoasut on tilattu ja reittisuunnitelmien hiominen on alkanut. Lähtöön on aikaa alle puoli vuotta. Itse pyöräilyyn liittyvät kustannukset kukin hoitaa itse, joten hyväntekeväisyyteen kerättävä summa kerätään puhtaasti Sylvalle ja Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiö ry:lle. Liiton hallitus päätti vuoden vaihteessa tukea hanketta ryhtymällä kultasponsoriksi. Matkaan valmistautumiseni vaiheita pääset seuraamaan kevään aikana Instagram-tililtämme.

Liiton iso tavoite on joka päivä palvella kaikkia alamme tekijöitä kehittymään. Tässä haluamme kehittyä päivä päivältä paremmaksi. Kuten Team Rynkebyssä, myös alallamme teemme joukkueena tehokkaammin näkyvää työtä turvallisen ja luotettavan kiinteistönvälityksen eteen. Tavoitehan meillä on kaikilla sama: lisätä laajasti ymmärrystä alan vaikuttavuudesta ja monipuolisuudesta.