Suomalaiset ovat tyypillisesti kerryttäneet omaa varallisuuttaan omistusasumisen kautta. Asuntoa on pidetty varmana sijoituksena, ainakin jos se sijaitsee kasvukeskuksessa. Liittoa huolestuttaa myös nuorten asema asuntomarkkinoilla. Ensiasuntoon on pääkaupungissa yhä vaikeampi päästä kiinni korkean hintatason vuoksi.

Politiikan toimittajat ry:n järjestämässä pormestaritentissä asuntopolitiikan näkemyksiään jakoivat kokoomuksen Juhana Vartiainen, SDP:n Nasima Razmyar, vihreiden Anni Sinnemäki, perussuomalaisten Jussi Halla-aho, vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki ja RKP:n Eva Biaudet.

Pormestariehdokkailla on paljon näkemyksiä pääkaupungin asuntopoliittisesta tilanteesta ja sen haasteista. SDP:n Nasima Razmyar katsoo, että monipuolisen asuntotuotannon lisääminen hillitsee hinnannousua. Razmyarin mielestä Helsingissä tulee olla runsaasti sekä vuokra-asuntoja että omistusasuntoja. Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki haluaa lisää monipuolista rakentamista, että hintojen nousu pystytään pysäyttämään. RKP:n Eva Biaudet kannattaa nykyistä hajautetumpaa tuettua asuntotuotantoa. Arhinmäen ja Biaudetin näkemysten mukaan Helsinkiin tarvitaan monipuolista asuntotuotantoa, jossa myös kohtuuhintaiselle asumiselle on sijansa.

Liitto on samoilla linjoilla ehdokkaiden kanssa siitä, että vastuullisella täydennysrakentamisella voidaan osin ratkoa asuntopulaa.

Kokoomuksen Juhana Vartiainen pitää normaalina, että houkuttelevassa pääkaupungissa asuminen kallistuu. Vartiainen haluaa myös kasvattaa Helsinkiä ja sen elinvoimaisuutta. Vihreiden Anni Sinnemäki komppaa Vartiaisen ajatuksia. Pääkaupungin asunnoista on kysyntää, ja asuntojen hinnat ovat siten muuta Suomea korkeammat. Vihreiden tavoitteena on täydennysrakentaa erilaisia asuntoja uuden yleiskaavan mukaisesti.

Elinvoimainen pääkaupunki on liitonkin mielestä etu. Toisaalta tässä tilanteessa, kun asuntomarkkinoilla on pulaa kohteista, on huomattavissa myös ylikuumenemista joillain alueilla.

Perussuomalaisten Jussi Halla-aho kommentoi asuntomarkkinoiden polarisoituneen hintojen suhteen. Halla-aho toteaa, ettei keskituloisella palkansaajalla, jolla olisi kysyntää pääkaupungin työmarkkinoilla, ole mahdollisuuksia asua Helsingissä. Halla-ahon mielestä runsas rakentaminen kuitenkin saattaa antaa asuntosijoittajille kohtuuttoman mahdollisuuden vaurastua.

Uudiskohteita ostavat niin kodinvaihtajat kuin asuntosijoittajat. Vastuullisia vuokranantajia tarvitaan aina asuntomarkkinoilla. Liitto tukee täydennysrakentamista yhtenä hyvänä keinona ratkoa pääkaupungin asuntopulaa. Maankäytön ja kaavoituksen ratkaisut tehdään valtuustoissa. Kuntavaaleissa valitaan päättäjät, jotka linjaavat asumisen ratkaisuja ja asunnon omistajien vaihtoehtoja pitkälle tulevaisuuteen.