Asunnon omistaminenkin sähköistyy ja vaikuttaa välitystyöhön. Uudet asunto-osakeyhtiöt on perustettu sähköisessä muodossa jo vuoden 2019 alusta lähtien. Kun omistus kirjataan rekisteriin sähköisenä, paperinen osakekirja mitätöidään. Jatkossa asunnon omistus osoitetaan siis sähköisellä omistusmerkinnällä. Vanhat paperiset osakekirjat jäävät hiljalleen historiaan, eikä osakekirjoja säilytetä pankin holveissa.

Asunto-osakeyhtiöiden osakeluettelot ja asunto-osakkeiden omistus- ja panttaustiedot siirtyvät vähitellen Maanmittauslaitoksen ylläpitämään Huoneistotietojärjestelmään, jonka siirtopalvelu on nyt huhtikuussa avattu. Se tarkoittaa, että taloyhtiöt – käytännössä isännöitsijät – voivat siirtää osakeluettelonsa Maanmittauslaitoksen järjestelmään, ja kun osakeluettelo on muunnettu sähköiseksi, tulee jokainen seuraava omistusmuutos kirjata sähköiseksi omistukseksi. Nyt välittäjille voi tulla jo vastaan vanhojakin taloyhtiöitä, joiden osakeluettelo on siirretty.

Koronakriisi on lisännyt kaikkien sähköisten palveluiden kysyntää myös välitysalalla

Asuntokauppaa on jo tehty verkossa, vaikka osakeluetteloa ei olisikaan siirretty: kauppa hoituu digitaalisesti siten, että paperiset osakekirjat liikkuvat pankkien välillä valtuutuksilla. Koronakriisi on lisännyt kaikkien sähköisten palveluiden kysyntää myös välitysalalla. Asuntokaupat voidaan sinetöidä nykyisin missä vain, enää kiinteistönvälittäjän ja kaupan osapuolien ei tarvitse järjestää kauppatilaisuutta pankissa. Nyt kun olemme pääsääntöisesti kaikki kotona, onnistuu kaupanteko myös keittiönpöydän äärestä.

Huoneistotietojärjestelmään alkaa muutaman vuoden päästä kertyä myös kauppatietoja. Jo nyt sen ympärille on rakentunut kaupan ekosysteemi. Toisin kuin viranomaisen itse luoma Kiinteistönvaihdantapalvelu KVP, asunto-osakekaupan digitaalisten järjestelmien kehitys on jätetty ketterien yritystoimijoiden varaan. Erilaisia innovaatioita on varmasti luvassa lisää, ja välittäjiltä vaaditaan paljon detaljiosaamista nyt kahden maailman välillä toimiessaan.

Kokonaan virtuaalisia kauppoja ei suositella, vaan ostajan tulisi aina käydä paikan päällä varmistamassa, että kohde vastaa kuvausta

Välitysalan digitalisaatiosta hyötyvät kaikki. Asuntokaupan sähköiset palvelut helpottavat ja tehostavat kiinteistönvälittäjän työtä ja tuovat ajansäästöä myös myyjälle ja ostajalle. Mutta kokonaan virtuaalisia kauppoja ei suositella, vaan ostajan tulisi aina käydä paikan päällä varmistamassa, että kohde vastaa kuvausta. Siten ostajalla on parempi turva mahdollisten virheiden tai puutteiden osalta.

Keskusliiton tärkeimpiä tavoitteita on turvallinen asuntokauppa. Se on ennen tarkoittanut ensisijaisesti riidattomuutta: kaikki kauppaan vaikuttava tieto on tuotu julki, välittäjä on toiminut moitteettomasti, asiakirjat on laadittu lainmukaisesti ja kaupan osapuolet ovat tyytyväisiä. Nyt turvallisuuteen on tullut uusia merkityksiä. Sähköinen maailma edellyttää teknisesti turvallisia ratkaisuja (mm. vahva tunnistautuminen), ja käsillä oleva koronan torjunta tuo aivan omat ehtonsa ostajien, myyjien ja välittäjien turvallisuuteen.

Turvallinen asuntokauppa on mahdollista myös poikkeusaikana, kun noudatamme sääntöjä, käytämme kekseliäisyyttä ja hyödynnämme teknologiaa. Pysytään terveinä!

Lisätietoja:

Keskusliiton HTJ-ohjeistus uudiskohteiden kauppaan

Keskusliiton HTJ-ohjeistus käytetyn asunnon kauppaan kauppaan

Maanmittauslaitoksen infotilaisuus kiinteistönvälittäjille -webinaari

Keskusliiton tietopankki huoneistotietojärjestelmästä

Maanmittauslaitos: Rekisteröi huoneiston omistusoikeus

www.dias.fi

www.asiakastieto.fi

Alma Talent Tietopalvelut: Kiinteistökaupan luonnostelupalvelu