Mikä tilanteessa on pielessä ja mitä lääkkeeksi?

Kiinteistönvälittäjäksi itseään saa kutsua vain LKV-tutkinnon suorittanut henkilö. Mutta mitä LKV-tutkinto mittaa ja voiko asiakas luottaa sen arvoon?

LKV-tutkinto on käytännössä alan paras lakisääteinen osaamisen mittari – koska se on ainoa. Suhtaudun siihen kuitenkin hiukan kaksijakoisesti. Haluan, että välittäjillämme on LKV-tutkinto suoritettuna. Toisaalta LKV-tutkintopaperi kertoo minulle vain sen, että tutkinto on joskus tehty, se ei kerro mitään kiinteistönvälittäjän varsinaisesta ammattiosaamisesta.
LKV-tutkintojärjestelmässä on paljonkin uudistettavaa.

Nykyinen LKV-tutkintojärjestelmä on jäykähkö, uskaltaisin jopa väittää, että vanhanaikainen. Tentit järjestetään perinteisenä kynä, kumi ja paperia -kokeena, ja kokeen voi suorittaa ainoastaan kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi koe maksaa satoja euroja per yrityskerta, mikä on monelle aikamoinen potti. Todennäköisesti kokeen hintaa voitaisiinkin laskea, jos järjestelmästä tehtäisiin ketterämpi.

Nykyinen LKV-tutkintojärjestelmä on vanhanaikainen


Tenttijärjestelmän jäykkyydestä on mielestäni haittaa paitsi uusille välittäjille, myös alalla toimiville yrityksille. RE/MAXille vanhanaikainen käytäntö tarkoittaa käytännössä rekrytointitulppaa: kasvumme on kovaa, ja haluaisimme hyviä välittäjiä nopeasti riveihimme LKV-tutkintoineen. Puoli vuotta on pitkä aika odotella tässä vauhdissa.

Mikäli tenttijärjestelmä olisi ketterämpi, voisi LKV-tutkintoa edellyttää kaikilta välitystyötä tekeviltä. Tutkinto voisi olla myös jatkuvasti päivittyvä. Kertaalleen suoritettu tutkinto on ikuisesti voimassa, ja se on minusta huono juttu. Jo pelkkä lainsäädäntö muuttuu vuosittain, ja jos kiinteistönvälittäjä ei ole päivittänyt osaamistaan oma-aloitteisesti, voi tietämys olla peräisin 1990-luvulta, eli kolmen vuosikymmenen takaa.

Pitäisikö alan koulutusvaatimuksia sitten kiristää?

Nykymuotoisella systeemillä alan koulutusvaatimusten kiristäminen ei ole mahdollista. Mutta jos saisin uudistaa LKV-tutkintoa myös muilta osin, voisi vaatimuksiakin ilman muuta tiukentaa ja pitää LKV-tutkintoa minimivaatimuksena jokaiselle välittäjälle.


Jos LKV-tutkinnon voisi modernisti suorittaa verkossa kuukausittain, LKV:sta voitaisiin saada kiinteistönvälittäjien osaamista jatkuvasti kehittävä. Samalla alan koulutusvaatimuksia voitaisiin kiristää. Ihannetilanteessa LKV-tutkinto olisi voimassa vain määräajan, esimerkiksi vuoden, kaksi tai kolme, ja ajan päättyessä kiinteistönvälittäjän pitäisi osoittaa osaamisensa säilyttääkseen tutkintonsa voimassa.


Tästä uudistuksesta hyötyisivät kaikki. Asiakkaalle kiinteistönvälittäjän LKV-tutkinto osoittaisi, että välittäjä osaa ainakin lakisääteiset yksityiskohdat ajanmukaisesti. Fiksut, tuoreet tekijät saisivat tutkinnon tehtyä nopeasti, mikä lisäisi tervettä kilpailua alalle. Yritykset eivät pitäisi ’LKV-kiintiötä’ varten riveissään ihmisiä, joiden ammattitaito on ehkä esihistoriallisella ajalla suoritetun tutkinnon varassa.


En usko, että Suomessa toimisi muiden Pohjoismaiden koulutusmalli, jossa kiinteistönvälittäjän on käytävä 3-4 vuoden korkeakoulu. Näin pitkä koulutusrupeama pudottaisi ehkä joukosta ihmisiä, joilla muuten olisi valtavasti lahjoja alalle. Suomen ja muiden Pohjoismaiden käytäntöjen välistä voisi löytyä malli, joka varmistaa osaamisen, mutta mahdollistaa motivoituneiden, lahjakkaiden ihmisten pääsyn alalle ketterästi.

Kiinteistönvälittäjän jatkuva kouluttautuminen takaa menestyksen

Luotsaamani RE/MAX pitää erityisessä arvossa kiinteistönvälittäjien halua kehittyä. Tämä ala elää jatkuvasti, ja pidän tärkeänä, että välittäjät kouluttautuvat jatkuvasti. LKV-tutkinto on vain perustaso, joka ei yksin riitä, eivätkä kunnianhimoiset välittäjät siihen tietenkään tyydykään.

Alan ammattilaisten osaamisen jatkuva kehittäminen on koko alan yhteinen asia


RE/MAX elää koulutuksen suhteen, kuten opettaa: yritys on luonut alalle uusia tutkintoja ja tukee laajasti työntekijöidensä kehittymistä. Kaikille uusille välittäjille suosittelen kiinteistönvälitykseen suuntautuvaa liiketoiminnan ammattitutkintoa (entinen Kiat-tutkinto). Tämän koulutuksen voi suorittaa esimerkiksi oppisopimuskoulutuksella, ja se valmistaa myös LKV-tutkintoon. Meillä voi opiskella ammattitutkinnon lisäksi monia muita koulutuksia aina perehdytyksestä hyvin kehittyneeseen valmennukseen. RE/MAXilla on myös omia tutkintoon johtavia koulutuksia, kuten mm. uudiskohde- ja kiinteistöarviointimestarikurssit.

Alan ammattilaisten osaamisen jatkuva kehittäminen on koko alan yhteinen asia ja myös alalla toimivien yritysten kilpailukykytekijä. Osaamistaso vaikuttaa kaikkeen: toimialaa koskeviin ennakkoluuloihin, asiakkaiden luottamukseen, siihen keitä alalle hakeutuu ja jopa välittäjien ammattiylpeyteen. Uskon, että koulutusta uudistamalla Suomesta saataisiin maailman paras kiinteistönvälitysmaa.

Pasi Aalto
Toimitusjohtaja
RE/MAX Suomi