Kiinteistönvälittäjät raportoivat toukokuussa KVKL Hintaseurantapalveluun 292 vanhojen loma-asuntojen kauppaa, mikä on -11,0 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana ja -37,4 % alle viiden vuoden keskiarvon. Viiden vuoden keskiarvo sisältää toki pandemia-ajan mökkibuumin. Lisäksi ilmoitettiin viiden loma-asunnon uudiskohteen myynnistä lähellä tunnettuja loma- ja urheilukeskuksia.

”Loma-asuntokauppa voimistuu aina kevään ja alkukesän tultua. Mökkikauppaa on tehty lähes vuoden 2022 tasolla, mikä on huomattavasti vilkkaampaa kuin asuntokaupassa vastaavana ajankohtana. Tänäkin kesänä käydään runsaasti loma-asuntojen kauppaa”, arvioi toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa Kiinteistönvälitysalan Keskusliitosta.

Suurimpien maakuntien tarkastelussa loma-asuntojen myyntimäärät pysyivät toukokuussa viime vuoteen verrattuna samalla tasolla tai vain muutamaa kauppaa alhaisemmalla tasolla, poikkeuksena Kymenlaakso, jossa kauppa kävi vilkkaammin kuin viime vuoden toukokuussa.

”Perinteisesti suomalaiset arvostavat luontoa ja vesistöjen läheisyyttä. Osittain Suomessa on vahvistuva kehitys kohti kakkosasuntojen Suomea, mikä näkyy myös kiinnostuksena mökkeihin ja loma-asuntoihin. Lappi, Järvi-Suomi ja merenranta-alueet ovat kestosuosikkeja”, sanoo Viljamaa.

Mökkien keskihinta noin 125 00 euroa

Yhteensä alkuvuoden (tammikuu–toukokuu) mökkikauppojen keskihinta on asettunut 125 000 euron paikkeille, mikä on alle pandemiavuosien hintatason, mutta yli pandemiaa edeltävien vuosien keskihinnan. Maakuntien välisessä vertailussa on suurta vaihtelua. Keskiarvoon vaikuttaa kuitenkin tammikuun hiihtokeskusten uudehkojen arvokohteiden myynti, kun taas kesää kohti myydään myös edullisempia ja vanhempia lomamökkejä sekä esimerkiksi kaupunkien siirtolapuutarhojen mökkejä. Toukokuun kauppojen tarkastelussa keskihinta noudatti kuitenkin samaa trendiä ja oli karvan verran alle 121 000 euroa keskimääräisen rakennusvuoden ollessa 1981.

”Loma-asuntojen hintataso on hieman laskenut koronavuosien tasolta yleisen markkinasuhdanteen mukana, mutta muuten hintatasossa ei ole suuria muutoksia. Mökinhankinta-aikeiden vahvistuessa kevään ja kesän lähestyessä olennaista on selvittää rahoitus hyvissä ajoin”, jatkaa Viljamaa.

Toukokuun mökkikaupan kauppasummien kokonaisarvo oli yhteensä noin 35,9 miljoonaa euroa, mikä on -13,7 % vähemmän kuin viime vuonna. Vertailukelpoisina lukuina voinee pitää pandemia-ajan edeltäviä vuosia 2016–2019, jolloin vastaavat toukokuun mökkikaupan kokonaisarvon vuosimuutokset vaihtelivat -3,6 % ja 17,1 % välillä.

Lähde: KVKL Hintaseurantapalvelu  

Lisätietoja:  

Tuomas Viljamaa 
toimitusjohtaja 
tuomas.viljamaa@kiinteistonvalitysala.fi  
P. +358 40 723 5821

KVKL Hintaseurantapalvelun kattavuus

  • KVKL:n julkaisemiin tilastoihin ja markkinakatsauksiin viitatessa tulee lähde ilmoittaa seuraavasti: KVKL Hintaseurantapalvelu, www.hintaseurantapalvelu.fi, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto, 10.6.2023 (katsauksen päiväys). 
  • Taulukkoa tai kuviota lainatessa niiden tulee näkyä sellaisenaan, ja lähde tulee ilmoittaa lainauksen alla kuten edellä. 
  • KVKL Hintaseurantapalveluun kerätään hinta- ja laatutiedot toteutuneista asunto- ja kiinteistökaupoista palvelussa mukana olevilta suomalaisilta kiinteistönvälittäjiltä ja rakennusliikkeiltä. Palvelun saavat käyttöönsä kaikki välitysliikerekisteriin merkityt kiinteistönvälittäjät sekä uudistuotannon osalta rakennusliikkeet, eikä käyttö edellytä liiton tai sen jäsenryhmittymien jäsenyyttä. KVKL Hintaseurantapalvelussa on tiedot yhteensä yli 1,6 miljoonasta asuntokaupasta vuodesta 1999 alkaen.

Keskeisimmät tilastot ja niiden rajaukset

  • Liitto seuraa markkinan kehittymistä kuukausi-, vuosineljännes- ja vuositasolla. Vertaamme ajanjakson toteutuneita kauppamääriä vastaavaan vuoden takaiseen määrään, ja julkaisemme tähän perustuen muutosprosentin. Pitkäaikaisena keskiarvona käyttäessämme viiden edeltävän vuoden kauppamäärien keskiarvoa halutun jakson osalta, johon vertaamme kuluvan vuoden toteumaa.