Kiinteistönvälitysalan liikevaihto nousi 7,7 % vuonna 2019 – toimiala kasvanut yhtäjaksoisesti viimeiset viisi vuotta

Ala on suhdanneherkkä, ja sen kehitykseen vaikuttavat niin yleinen talouskehitys ja työllisyystilanne kuin kotitalouksien usko omaan talouteen. Alan liikevaihto supistui 14 % taantuman aikaan vuosina 2013-2014. Vuoden 2008 finanssikriisin aikoihin alan liikevaihto supistui 8 %.

Vuoden 2014 taantuman jälkeen välitysalan liikevaihto on kasvanut reippaasti henkilöstömäärää nopeammin. Kymmenen vuoden aikana henkilöstömäärä on kasvanut 8 %, kun taas liikevaihto on kasvanut yli 30 %.

Vuonna 2019 välitysalalla toimi noin 4700 ammattilaista, ja yrityksiä reilut 1400. Viime vuonna alan henkilöstömäärä kasvoi 3,1 %. Vuoden 2020 tammikuun ennakkotietojen perusteella henkilöstömäärä jatkoi kasvuaan alkuvuodesta. Henkilöstömäärän kasvu kulki käsi kädessä markkinan kasvun kanssa: Keskusliiton asuntokauppatilaston mukaan tammi-maaliskuussa 2020 myytiin uusia ja vanhoja asuntoja seitsemän prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen Keskusliitolle tuottamaan suhdannepalveluun ja Tilastokeskuksen rakennetilastoon sekä Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton Hintaseurantapalvelun tilastoon. Hintaseurantapalvelun tilastoissa on mukana noin 80 % suomalaisista kiinteistönvälitysyrityksistä ja noin 30 % rakennusalan toimijoista.

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto julkaisee huhtikuun asuntokauppatiedot toukokuun puolessavälissä. Niistä käy ilmi, miten korona-ajan rajoitustoimet ovat heijastuneet asuntokauppaan.