• Päähuomiot: Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton ylläpitämään KVKL Hintaseurantapalveluun*) raportoitiin maanlaajuisesti joulukuussa yhteensä 4 607 kpl vanhojen asuntojen kauppaa (+40,3 % ed. vuosi) ja 139 kpl uudisasunnon myyntiä (-49,6 %), eli yhteensä 4 746 kpl asuntokauppoja, joka on 33,3 % enemmän kuin viime vuoden joulukuussa.
 • Edellisvuoteen nähden nousua käytettyjen asuntojen kauppamäärissä oli pääkaupunkiseudulla merkittävä, +45,3 %. Kaiken kaikkiaan käytettyjen asuntojen kauppamäärät osoittivat viime vuoden joulukuun kauppamääriin verrattuna voimakasta elpymistä.
 • Käytettyjen kerrostaloasuntojen keskimääräiset neliöhinnat perustuen KVKL hintaindeksiin nousivat joulukuussa 1,5 % isoissa pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa kaupungeissa ja pysyivät liki samoina pääkaupunkiseudulla marraskuuhun verrattuna.
 • Keskimääräiset myyntiajat pitenivät joulukuussa hieman kerrostaloissa ja pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa omakotitaloissa. Pääkaupunkiseudun omakotitalojen myyntiaika lyheni viikolla.

Asuntokauppaa tehtiin ennätyksellisen paljon myös välipäivinä – jopa enemmän kuin huippuvuosina 2020 ja 2021, mikä kertoo Tuomas Viljamaan mukaan erityisesti ensiasunnon ostajien aktiivisuudesta ennen varainsiirtoverovapautuksen päättymistä.

”Tyypillisesti vuodenvaihde on asuntokaupassa rauhallisempaa aikaa, mikä alleviivaa kaupankäynnin volyymin kasvua.”

Uudiskohteiden kauppa oli edelleen joulukuussa alamaissa.

”Varainsiirtoveron muutos ja korkonäkymien muuttuminen laskevalle uralle näkyi loppuvuoden aikana erityisesti vanhojen asuntojen kaupassa.”

Asuntojen hinnat kääntyneet kasvuun

Koko vuoden asuntokaupassa päädyttiin positiivisemman viimeisen vuosineljänneksen myötä yli 50 000 asuntokauppaan.

”Asuntojen hinnat kääntyivät loppuvuonna takaisin nousu-uralle monessa kaupungissa. Vuosi 2023 oli joka tapauksessa vuosikausiin heikoimpia asuntokaupan vuosia”, kuvaa Viljamaa.

”Vuoden 2024 asuntokaupassa on positiivisempi tunnelma kuin viime vuonna. Finanssivalvonnan päätös palauttaa enimmäisluototusaste takaisin perustasolle 90 prosenttiin antaa lisää liikkumavaraa kotitalouksille toteuttaa omistusasuntohaaveita sekä pankeille parempia edellytyksiä asuntolainojen myöntämiseen”, hän arvioi.

Kuluttajien ostovoima paranee tämän vuoden aikana merkittävästi ennakkotietojen mukaan, mikä vahvistaa kuluttajien luottamusta sekä piristää asuntokauppaa tuoden myös uudisasuntokauppaan ja rakentamisalalle lisää toiveita paremmasta.

”Asuntomarkkinoiden vireämpi toiminta ennakoi myös talouden kasvua, mitä Suomessa todella tarvitaan. Hallituksen päätös muuttaa ja laskea varainsiirtoveroa oli todella tärkeä loppuvuoden ja alkaneen vuoden asuntokaupalle sekä kotitalouksille”, Viljamaa painottaa.

Asuntojen kauppamäärät ryöpsähtivät vuoden takaiseen verrattuna

Joulukuussa Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton ylläpitämään KVKL Hintaseurantapalveluun raportoitiin maanlaajuisesti yhteensä 4 607 kpl vanhojen asuntojen kauppaa (+40,3 % ed. vuosi) ja 139 kpl uudisasunnon myyntiä (-49,6 %), eli yhteensä 4 746 kpl asuntokauppoja. Kokonaismäärä on 33,3 % enemmän kuin viime vuoden joulukuussa. Lisäksi myytiin 117 kpl loma-asuntoa (kaikki käytettyjä), 74 kpl tontteja, sekä 283 kpl muita välitysalan vaihdannan alaisia kohteita kuten liiketiloja, parkkipaikkoja tai varastoja. Joulukuun kokonaiskauppamäärä oli siten 5 220 kpl kohteita, joka on 28,2 % viime vuoden 2022 joulukuun kauppamäärää suurempi.

Joulukuussa kaupaksi käyneistä käytetyistä asunnoista 2 182 kpl (+22,0 %) sijaitsivat kerrostaloissa ja 1 198 kpl (+55,4 %) olivat rivitalo- tai paritaloasuntoja. Omakotitalojen tai erillistalojen kauppoja solmittiin valtakunnallisesti yhteensä 1 227 kpl, eli +69,5 % enemmän kuin viime vuonna joulukuussa. Markkinoiden elpyminen on siten näkynyt selkeimmin rivitaloasuntojen ja omakotitalojen kauppamäärissä.

Pääkaupunkiseudulla myytiin yhteensä joulukuussa 1 107 kpl käytettyä asuntoa, mikä on 45,3 % enemmän kuin viime vuoden 2022 joulukuussa. Pääkaupunkiseudun kehyskunnissa asuntokauppoja tehtiin 311 kpl, joka tarkoitti kauppamäärissä 103 kpl enemmän ja lähes viidenkymmenen prosentin nousua vuoden takaisesta. Muualla Suomessa tehtiin 3 189 kpl käytettyjen asuntojen kauppoja, mikä prosenteissa on 37,8 % enemmän verrattuna viime vuoden joulukuuhun. Pääkaupunkiseudun asuntokohteista tehdyt kaupat edustivat siten 24,0 % ja pääkaupunkiseudun kehyskunnat 6,8 % joulukuun kokonaiskauppamäärästä. Muualla Suomessa solmittiin 69,2 % koko Suomen joulukuun käytettyjen asuntojen kaupoista.

Suurissa kaupungeissa käytettyjen asuntojen kauppamäärät jatkoivat viime kuussa alkanutta nousua. Helsingissä tehtiin 646 kauppaa, joka on liki puolet enemmän kuin viime vuonna, ja 3,3 % enemmän kuin viiden viime vuoden kappalemäärien keskiarvo. Myös Jyväskylässä, Kuopiossa, Turussa ja Oulussa absoluuttiset kauppamäärät nousivat yli viiden vuoden keskiarvon. Kaikissa suurissa kaupungeissa vuosittainen käytettyjen kauppamäärien muutos-% oli positiivinen välillä 19,8 % (Tampere) ja 88,2 % (Jyväskylä). Turku ylsi 219 kpl kauppamäärällä lähes koronavuoden 2021 joulukuun lukuihin 221 kpl.

Kaikissa maakunnissa paitsi Etelä-Karjalassa käytettyjen asuntojen kauppamäärät olivat suurempia kuin vuosi sitten. Uudellamaalla kauppoja taottiin 1 589 kpl, +45,6 %, Pirkanmaalla 514 kpl, +27,5 % sekä Varsinais-Suomessa 463 kpl, +38,2 %. Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa tehtiin myös enemmän kauppoja kuin joulukuussa 2021.

Uusien asuntojen myyntitilastojen kauppamäärät pysyivät edelleen poikkeuksellisen pieninä ja olivat joulukuussa useissa kaupungeissa enemmän kuin -90 % viiden vuoden kappalemäärien keskitasosta.

Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat liki samoja kuin marraskuussa

Käytettyjen kerrostaloasuntojen keskimääräiset neliöhinnat perustuen KVKL hintaindeksiin nousivat joulukuussa 1,5 % isoissa pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa kaupungeissa ja pysyivät liki samoina (-0,3 %) pääkaupunkiseudulla marraskuuhun verrattuna. Oulussa nousua oli 2,7 %, Turussa laskua oli -4,7 % ja Oulussa -1,8 %.

Vuoden takaiseen joulukuuhun verrattuna käytettyjen kerrostaloasuntojen keskimääräiset hinnat ovat laskeneet pääkaupunkiseudulla -4,3 % ja muissa isoissa kaupungeissa nousseet 1,8 %. Turussa laskua on tullut -7,9 % ja Tampereella -1,4 %, mutta Oulussa hinnat ovat nousseet 6,0 %.

Omakotitalojen myyntiajat lyhenivät viikolla pääkaupunkiseudulla

Keskimääräiset myyntiajat pitenivät joulukuussa hieman käytetyissä kerrostaloissa ja pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa omakotitaloissa. Keskimääräinen myyntiaika käytetyissä kerrostaloasunnoissa oli pääkaupunkiseudulla 95 päivää (marraskuussa 90 pv), ja muualla Suomessa myyntiaika oli 116 päivää (marraskuussa 109 pv). Omakotitalojen keskimääräinen myyntiaika lyheni pääkaupunkiseudulla viikolla 123 päivään (marraskuussa 130 pv) ja muualla Suomessa piteni 147 päivään (marraskuussa 132 pv).

Pääkaupunkiseudulla käytetyt yksiöt myytiin joulukuussa keskimäärin 70 päivässä, kaksiot 92 päivässä ja kolmiot sekä neliöt 110 päivässä. Yksiöiden kaupanteko kävi Helsingissä rivakasti 63 päivässä, kun Vantaalla se vei 108 päivää ja Espoossa 123 päivää. Myös kaksiot menivät nopeitten kaupaksi Helsingissä 89 päivässä, Espoossa 91 päivässä ja Vantaalla 111 päivässä. Kolmiot ja neliöt myytiin Helsingissä 104 päivässä, Vantaalla 116 päivässä ja Espoossa 126 päivässä. Omakotitalot myytiin Helsingissä 111 päivässä, Vantaalla 123 päivässä ja Espoossa 130 päivässä.

Lähde: KVKL Hintaseurantapalvelu

Lisätietoja:

Tuomas Viljamaa
toimitusjohtaja
tuomas.viljamaa@kiinteistonvalitysala.fi
p. +358 40 723 5821

*)KVKL Hintaseurantapalvelun kattavuus

 • KVKL:n julkaisemiin tilastoihin ja markkinakatsauksiin viitatessa tulee lähde ilmoittaa seuraavasti: KVKL Hintaseurantapalvelu, www.hintaseurantapalvelu.fi, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto, 10.1.2024 (katsauksen päiväys). 
 • Taulukkoa tai kuviota lainatessa niiden tulee näkyä sellaisenaan, ja lähde tulee ilmoittaa lainauksen alla kuten edellä. 
 • KVKL Hintaseurantapalveluun kerätään hinta- ja laatutiedot toteutuneista asunto- ja kiinteistökaupoista palvelussa mukana olevilta suomalaisilta kiinteistönvälittäjiltä ja rakennusliikkeiltä. Palvelun saavat käyttöönsä kaikki välitysliikerekisteriin merkityt kiinteistönvälittäjät sekä uudistuotannon osalta rakennusliikkeet, eikä käyttö edellytä liiton tai sen jäsenryhmittymien jäsenyyttä. KVKL Hintaseurantapalvelussa on tiedot yhteensä yli 1,6 miljoonasta asuntokaupasta vuodesta 1999 alkaen. KVKL Hintaseurantapalvelussa on mukana merkittävä määrä rakennusliikkeitä, joten sen tiedot antavat hyvän kuvan suoraan kuluttajille myytävien eli ns. kovan rahan uusien asuntojen markkinan kehittymisestä. 

Keskeisimmät tilastot ja niiden rajaukset

 • Liitto seuraa markkinan kehittymistä kuukausi-, vuosineljännes- ja vuositasolla. Vertaamme ajanjakson toteutuneita kauppamääriä vastaavaan vuoden takaiseen määrään, ja julkaisemme tähän perustuen muutosprosentin. Pitkäaikaisena keskiarvona käyttäessämme viiden edeltävän vuoden kauppamäärien keskiarvoa halutun jakson osalta, johon vertaamme kuluvan vuoden toteumaa.  
 • Hintojen tilastointiin käytetään liiton käyttöön tuotettua vanhojen kerrostaloasuntojen laatuvakioitua hintaindeksiä, joka on laskettu 13 suurimmalle paikkakunnalle (Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vaasa, Vantaa). Indeksin perusvuosi on 2015.  
 • Myyntiaikojen tilastoinnissa käytetään myyntiaikojen keskiarvoa kohteille, joiden myyntiaika on 1–999 päivää. 

Kattavuusarvio

 • Liiton tietojen kattavuus on laskettu vertailemalla KVKL Hintaseurantapalvelun tietoja Tilastokeskuksen vanhojen osakeasuntojen hinnat -tilastoon, joka sisältää lukumäärätiedot kaikista Suomessa tehdyistä vanhojen osakeasuntojen kaupoista perustuen verottajalta saatuihin tietoihin.  
 • Hintaseurantapalvelun osalta vertailussa ovat mukana vanhojen kerros-, rivi- ja pari- ja erillistaloasuntojen sekä osakemuotoisten omakotitalojen kaupat. Tilastokeskuksen osalta mukana ovat vanhat kerros- ja rivitaloasunnot, joihin sisältyvät myös osakemuotoiset pientalot. 
 • KVKL Hintaseurantapalvelu kattaa vuosittain noin 80 % vanhojen asuntojen kauppamääristä ja noin 90 % vanhojen asuntojen markkinan arvosta. 
 • Uusien asuntojen osalta vertailu on tehty Tilastokeskuksen valmistuvien asuntojen tuotantoluvuista, jotka sisältävät muun muassa suoraan institutionaalisille sijoittajille rakennetut kohteet, joiden hintoja ei KVKL Hintaseurantapalvelussa tilastoida. KVKL Hintaseurantapalvelussa ei myöskään tilastoida esim. ARA-tuotantoa. KVKL Hintaseurantapalvelun kattavuus kokonaistuotantoluvuista vaihtelee siten vuosittain n. 25 %–35 % välillä.