Tammi-marraskuun aikana on tehty koko Suomen alueella hieman yli 79 000 asuntokauppaa Kiinteistönvälitysalan ylläpitämän KVKL Hintaseurantapalvelun tietojen mukaan. Määrä ylittää viime vuoden vertailujakson 10 000 kaupalla. ”Itseasiassa koko viime vuonna meille rekisteröityi hieman alle 76 000 asuntokauppaa, joten kaikki joulukuun aikana tehdyt kaupat ovat plussaa viime vuoteen nähden koko alalle”, iloitsee Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Annukka Mickelsson.

Asuntomarkkinoiden vilkastuminen alkoi jo vuonna 2018, jonka jälkeen jokaisena vuonna kauppamäärät ovat aina kasvaneet edellisvuodesta. Tänä vuonna kasvu on kuitenkin ollut erityisen vauhdikasta. Tammi-marraskuun välisenä aikana kauppaa on tehty 15 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Suurimmat kiitokset tästä kuuluu kohdistaa hyvin vilkkaaseen alkuvuoteen. Viime kuukausina kauppamäärissä on palattu kuitenkin edellisvuoden tasolle ja esimerkiksi marraskuussa tehtiin jopa 4 prosenttia vähemmän kauppoja kuin vuotta aiemmin.

Kaupungeista suurimmat kasvajat kauppamäärissä mitattuna ovat kolmen suurimman kasvukeskuksen (pääkaupunkiseutu, Turku ja Tampere) ulkopuolella. On vaikeaa vielä arvioida, johtuuko kehitys tarjonnan puutteesta suurissa kaupungeissa vai kysynnän muuttumisesta lisääntyneiden etätyömahdollisuuksien ja kasvaneen tilantarpeen myötä. Kunnista suurimmat kasvajat ovat Lahti ja Kuopio. Erityisesti Lahdessa käänne on koronan jälkeen ollut merkittävä, sillä parina edeltävänä vuonna kauppamäärät ovat vähentyneet, kun taas nyt kauppoja on tehty 26 prosenttia enemmän kuin vuoden 2020 tammi-marraskuussa.

Koko Suomen osalta vanhoja asuntoja on nyt siis vaihdettu tammi-marraskuun aikana noin 15 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kuudesta suurimmasta kaupungista koko Suomen kasvuluvun ylittää ainoastaan Vantaa ja sekin niukasti 0,2 prosenttiyksiköllä. Kaikissa suurissa kaupungeissa kauppamäärät ovat kasvaneet viime vuodesta. Turussa kasvun on ollut maltillisinta; kauppamäärät ovat kasvaneet vain noin kuudella prosentilla. Turun vuoden 2021 verrattain pieni kauppamääräkasvu ja samaan aikaan voimakkaimmin nousseet hinnat verrattuna muihin suuriin kaupunkeihin herättää kysymyksen, onko Turun asuntotarjonnassa haasteita.

Kiinteistönvälittäjien määrä voimakkaassa kasvussa

Tilastokeskuksen ylläpitämässä Suhdannepalvelussa näkyy kauppamäärien kasvu kiinteistönvälityksen toimialalla. Sekä alan liikevaihto että henkilöstömäärä ovat kasvaneet vuodesta 2019 lähtien, ja erityisesti viimeisen vuoden aikana kasvu on ollut hurjaa. Vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla alan liikevaihto kasvoi viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 18 prosenttia. Viime vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihto oli noin 290 miljoonaa euroa, kun kuluvana vuonna se oli lähes 360 miljoonaa.

Liikevaihtoakin enemmän on kasvanut alan henkilöstömäärä. Tämä Tilastokeskuksen luku sisältää asuntovälittäjien lisäksi mm. liiketilavälittäjiä, kiinteistöarviointia ja muunlaista kiinteistöneuvontaa tekeviä yrityksiä. Vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla kiinteistönvälitysalalla oli töissä 4 400 henkilöä, kun taas tämän vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla vastaava luku oli 5 300. Henkilöstömäärä on siis kasvanut vuodessa miltei 20 prosenttia.

”Vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla kauppamäärät kasvoivat jopa 30 prosenttia viime vuoteen verrattuna, mutta täytyy pitää mielessä vuoden 2020 kevään koronastopin markkinavaikutukset, jotka vääjäämättä hieman vääristävät tilastoja. Asunnonvaihdon buumi on tasoittumassa, mutta vasta ensimmäiset ovat päässeet haluamaansa asuntoon. Markkinoilla löytyy yhä kasvuvaraa ja korjausliikkeitäkin nähdään huuman hetken jälkeen. Nousutahti toki tasaantuu ja hintarealismi kasvaa, mutta kauppamäärissä pysytään vahvalla 2020 lopun tasolla”, toteaa Mickelsson.

Lisätietoja:
Annukka Mickelsson
Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja
050 3390 963
annukka.mickelsson@kiinteistonvalitysala.fi

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry edustaa yli 80 % alan toimijoista. Liitto edistää asiantuntevaa ja turvallista kiinteistönvälitystä sekä ylläpitää Hyvän välitystavan ohjetta. Liiton tehtäviin kuuluvat alan tutkimus- ja koulutustoiminnan kehittäminen. Liiton toteutuneiden asuntokauppojen Hintaseurantapalvelu on maan laajin toteutuneiden kiinteistökauppojen tietovaranto. www.kiinteistonvalitysala.fi