Viimeisen neljän kuukauden aikana heinä-lokakuussa 2021 asuntokauppa on kauppamäärien osalta palautunut alkuvuotta edeltävälle tasolle. Vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan nähden kauppamäärät olivat jopa laskeneet yhden prosentin verran. Viimeisen viiden vuoden keskiarvoon verrattuna kauppamäärät ovat kuitenkin kasvaneet yli 10 prosenttia, joten hyvä vire asuntomarkkinoilla jatkuu yhä.

”Asuntomarkkinoilla kauppamäärät alkoivat kasvaa jo vuoden 2019 lopussa ja erityisesti vuoden 2020 kevään koronashokin jälkeen kauppamäärissä oli selkeä nousu. Vuoden 2020 loppukesän ja alkusyksyn lukuihin verrattuna vain prosentin lasku kauppamäärissä kertoo vakiintumisesta, kun tarkastellaan kauppamääriä hieman pidemmällä perspektiivillä”, tilannetta kuvailee Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Annukka Mickelsson.

Samaan aikaan kun kauppamäärät ovat alkaneet palautua alkuvuotta edeltävälle tasolleen, niin samaa ei voi sanoa myyntiajoista, etenkään omakotitalojen osalta. Koronan alettua nähtiin käänne keskimääräisten myyntiaikojen osalta, kun pääkaupunkiseudun omakotitalojen keskimääräiset myyntiajat lyhenivät muun Suomen kerrostalojen myyntiaikojen tasolle. Tämän vuoden maaliskuusta lähtien tilanne on ollut pysyvä.

”Nähtäväksi jää, kuinka pysyvä ilmiö on pääkaupunkiseudun omakotitalojen yli 20 päivää lyhyemmät myyntiajat, mutta jotain osviittaa tämä antaa siitä, että omakotitaloasunnoista on tullut aiempaa suositumpi asumisen muoto. Tässä suhteessa tilanne on kehittynyt samaan suuntaan koko Suomessa, sillä myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella omakotitalojen myyntiajat ovat laskeneet mainitun parikymmentä päivää tavanomaisesta tasosta”, toteaa Mickelsson.

Puheet keskisuurien kaupunkien asuntomarkkinoiden tyrehtymisestä eivät saa tukea ainakaan tämän hetken tilastoista. Kaupungit kuten Lahti ja Kuopio ovatkin olleet tämän vuoden kovimpia kasvajia kauppamäärien suhteellisissa muutoksissa mitattuna. Kummankaan kaupungin kasvaneita kauppamääriä ei selitä myöskään kuntaliitokset, joiden on arveltu olevan syynä esimerkiksi kyseisten kuntien väkiluvun kasvuun. Lahdessa on tänä vuonna myyty 28 prosenttia enemmän vanhoja asuntoja kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana, joka voi tietysti olla myös takavuosien huiman rakentamisen vauhdittamaa. Kuopiossa kasvua on ollut 21 prosenttia. Näitä kahta kaupunkia kappalemääräkasvussa seuraa Jyväskylä. Vasta Jyväskylän jälkeen tulee muita suurempia kasvukeskuksia.

Asuntomarkkinakatsauksen data perustuu KVKL Hintaseurantapalveluun.