Viiden edeltävän vuoden keskiarvoon suhteutettuna nousua on kuitenkin 7,5 %. Helmikuun viimeinen viikko (viikko 8) oli vuoden tähän asti vilkkain viikko noin 1 700 asuntokaupalla. 

Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton seuraamissa suurissa kaupungeissa asuntokauppamäärät rauhoittuivat alkuvuonna Kuopiota ja Lahtea lukuun ottamatta. Muutos on jokaisessa kaupungissa ollut maltillista ja vaikuttaa, että markkina on palautunut viime vuoden ennätyksellisistä luvuista. Vanhojen asuntojen kauppa on pysynyt suhteellisen vakaana. Uusien asuntojen myyntimäärissä näkyy valmistuneiden kohteiden määrän pieneneminen kuudessa suurimmassa kaupungissa, Helsingissä, Espoossa, Turussa, Tampereella, Oulussa ja Vantaalla. Näiden osuus kokonaisvolyymista on noin 10 % luokkaa. 

Viime vuosi oli uudisrakentamisen osalta erityisen vilkasta Helsingissä ja Espoossa, johon verrattuna tämän vuoden alun luvut jäävät noin puoleen. Uudiskohteiden määrät ovat nyt lähempänä vuoden 2019 tasoa.  

Uusien asuntojen myyntimäärät kuukausittain vuosina 2017-2022

Myyntiajat lyhenivät vanhoissa asunnoissa

Vanhojen asuntojen myyntiajat ovat erityisesti omakotitaloissa jatkaneet lyhentymistä alkuvuoden ajan sekä viime vuodesta että vuoden 2020 alusta verrattuna. 

”Uudiskohteiden vähyys vaikuttaa omalta osaltaan kaupan kokonaisvolyymiin. Tarjolla on vähemmän asuntoja kuin koronaa edeltävänä aikana, ja ostajat ovat parin vuoden aikana oppineet tekemään päätöksiä nopeammin. Asuntokauppa on vilkastunut lähelle vuoden 2014 tasoja”, kommentoi Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Annukka Mickelsson.  

Vanhojen asuntojen keskimääräiset myyntiajat pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa

Asuntojen hinnat nousussa

Asuntojen hintakehitys näyttää jatkuvan suurissa kaupungeissa nousuvireisenä, kun kysyntää on helmikuun loppuun asti riittänyt.  

Vanhojen kerrostaloasuntojen hintakehitys suurimmissa kaupungeissa (indeksi 2015 = 100)

Lisätietoja:
Annukka Mickelsson
Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja
050 3390 963
annukka.mickelsson@kiinteistonvalitysala.fi