Suurten kaupunkien välillä oli kuitenkin havaittavissa eroja. Kaksi kaupunkia erottuu joukosta selvästi. Espoossa myytiin tammi-elokuussa 44% enemmän asuntoja kuin kaksi vuotta sitten ennen korona-ajan shokkeja. Espoon menekkiä kasvatti erityisesti vilkas uudisrakentaminen. Turussa sen sijaan myyntimäärät jopa pienentyivät 1% kahden vuoden takaisesta. Muissa suurissa kaupungeissa myyntimäärät olivat alkuvuoden aikana nousseet 15–26 %.

Myös hintatilastoissa Turku erottuu muista, sillä Turussa vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat ovat kasvaneet viimeisen 12 kuukauden aikana eniten, noin 11%. Turussa hinnat ovat siis kasvaneet eniten, mutta samaan aikaan myyntimäärät jopa vähentyneet, kun vertaa kahden vuoden takaiseen. ”Hintojen nousu ja myyntimäärien lasku viittaa siihen, että kysyntää markkinoilla on, tarjontaa mahtuisi paljon enemmän”, toteaa Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Annukka Mickelsson.

Turun lisäksi hinnat olivat kasvaneet viimeisen 12 kuukauden aikana noin 8% myös pääkaupunkiseudulla sekä Tampereella. Huomionarvoista viime kuukausien hintakehityksessä on kuitenkin se, että viime vuoden loppupuolella alkanut hintojen nousu näyttää tasaantuneen vähintäänkin kesän ajaksi, sillä viimeiset neljä kuukautta on jokaisessa suuremmassa kaupungissa pysytty suunnilleen samalla hintatasolla kuin millä ennen kesän alkua oltiin.

Siinä missä myyntimäärissä ja myyntihinnoissa oli nähtävissä normalisoitumisen merkkejä, sitä on havaittavissa myös myyntiajoissa, joskaan ei yhtä selkeitä sellaisia. Myyntiaikojen lyhyeneminen on tasoittunut loppukevään spurtista esimerkiksi kerrostaloasuntojen osalta. ”Myyntiajat ovat kuitenkin perinteisesti olleet alhaisimmillaan loppukeväästä ja alkukesästä, joten mistään tavallisesta poikkeavasta käänteestä ei voida puhua”, muistuttaa Annukka Mickelsson. ”Pientalojen ja omakotitaloasuntojen kysyntä on selkeästi vilkasta, koska näiden osalta pääkaupunkiseudulla ollaan yhä noin kolme viikkoa lyhemmissä myyntiajoissa kuin viimeisenä viitenä vuonna on keskimäärin oltu. Myös muualla Suomessa omakotitalojen osalta myyntiajat ovat lyhyemmät kuin yleensä”, jatkaa Mickelsson.

Asuntomarkkinakatsauksen data perustuu KVKL Hintaseurantapalveluun.