Millaisena näet lähitulevaisuuden näkymät välitysalalla?

”Kehittymisen kannalta näkymät ovat erittäin positiiviset. Ala on mennyt huimasti eteenpäin parin vuoden aikana sähköisten työvälineiden ja -ratkaisuiden käyttöönoton ja osin myös poikkeusajan haasteiden myötä.”

”Asuntojen itsemyynnin lisääntymiseen en usko, sillä nyt ostetaan universaalisti muutenkin enemmän palveluita. Kiinteistönvälitys on palvelua mitä suurimmassa määrin, autetaanhan siinä ostajia ostamaan ja myyjiä myymään. Myös vuokra-asuntojen välityspalvelu tulee lisääntymään vuokralla asumisen yleistyessä.”

Mikä on Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton rooli alan kehittämisessä?

”On erittäin tärkeää, että toimialalla on yksi puolestapuhuja ja edunvalvojajärjestö, jonka kanssa muun muassa viranomaiset keskustelevat ja pyytävät lausuntoja. Hallituksen tavoitteena on, että voimme antaa lausunnot niihin lakiesityksiin, joilla on vaikutusta asuntokauppaan.”

”Asuntokaupassa puhutaan usein ihmisten suurimmasta investoinnista ja siksi on tärkeää, että se on säänneltyä ja hoituu luotettavasti. Vaikka laki ja asetukset säätelevät alaa, niin ala on laatinut itselleen myös Hyvän välitystavan ohjeen. Sitoutumalla noudattamaan hyvään välitystapaa välittäjät kantavat oman vastuunsa.”

”On erittäin tärkeää, että toimialalla on yksi puolestapuhuja ja edunvalvojajärjestö, jonka kanssa muun muassa viranomaiset keskustelevat ja pyytävät lausuntoja.”

”Se, että pystymme luomaan alalle yhtenäisen koulutustason muiden pohjoismaiden tapaan, vahvistaa välittäjien ammattitaitoa sekä arvostusta. Liiton ja hallituksen tavoitteissa keskeisellä sijalla on myös alan maineen ja tunnettuuden nostaminen. Olemme mukana useissa asumisen ja rakentamisen foorumeissa, ja sitä kautta haluamme lisätä tätä tietoisuutta jäsenten ja alan keskuudessa.”

Mitkä ovat alan haasteita tällä hetkellä?

”Asuntokaupan digitalisoituminen tuo jatkossakin muutoksia totuttuihin toimintamalleihin. Tarvitaan useiden asuntomarkkinassa toimivien tahojen tiivistä yhteistyötä, jotta prosessit saadaan jouheviksi. Ala on jo ottanut tässä isoja harppauksia, mutta paljon on vielä edessä.”

”Ulkoiset kriisit, poikkeusaika tai yleisessä taloustilanteessa tapahtuvat muutokset heijastuvat väistämättä asuntomarkkinaan. Myös mahdollinen koronnousu voi hyydyttää hetkellisesti asuntokauppaa.”

”Yksi haaste ja samalla myös mahdollisuus liitolle on, miten varmistetaan jatkuva osaamisen ja ammattitaidon päivittäminen kiinteistönvälitysalalla. Koulutusta on tarjolla runsaasti, mutta osaavatko alan toimijat valita juuri heille sopivat opiskelutavat tai materiaalit? Kaikki eivät opi pelkillä digitaalisilla materiaaleilla tai virtuaaliopiskellen, vaan tarvitsevat rinnalle myös perinteisen lähiopetuksen.”

Mikä on jatkuvasti lisääntyvän datan ja tiedon merkitys välittäjän työssä?

”Jokaisen pitäisi osata tulkita dataa: mitä on saatavilla ja miten tehdä siitä johtopäätöksiä oman työn kehittämiseen ja asiakkaiden hyväksi, muun muassa markkinakehityksen arvioimiseksi. KVKL Hintaseurantapalvelussa on tähän paljon vaihtoehtoja.”

”Olisi hyvä sekä lainsäätäjän että omien ohjeistusten kautta saada kaikki kiinteistöjä ja asuntoja koskeva tieto digitaalisessa muodossa esijärjestelmistä, kuten isännöintijärjestelmistä ja kiinteistörekisteristä.
Dataa tulisi voisi hakea mahdollisimman valmiina, mikä auttaisi toimeksiantojen hoitamista. Kaikki rakenteellisesti käyttökelpoinen data, mikä on automaattisesti saatavissa, pitäisi mahdollistaa.”

Miten alan keskinäinen yhteistyö toimii mielestäsi?

”Alan toimijat pystyvät keskustelemaan yhteisistä asioista ja kehittämään yhdessä alaa. Kilpailijoiden istuessa samassa foorumissa kaikista asioista ei voi luonnollisestikaan puhua. Yhteistyötä voisi mielestäni kehittää vieläkin avoimempaan, keskustelevampaan suuntaan koko toimialan kehittämiseksi.”

”Kaikki uudet liiketoimintaideat ovat myös mielestäni tervetulleita.”

Marina Salenius Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto hallituksen puheenjohtaja

Marina Salenius

  • Kuka: Hallituksen puheenjohtaja, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto joulukuusta 2021 alkaen. Salenius on ollut liiton hallituksessa jo vuosien ajan aiemmin.
  • Alan kokemus: Saleniuksella on 17 vuoden kokemus ja menestykäs ura kiinteistönvälityksessä. Hän aloitti Realia Groupiin kuuluvan Huoneistokeskus Oy:n liiketoimintajohtajana 1.1.2021 ja toimi aiemmin Kiinteistömaailman varatoimitusjohtajana ja talousjohtajana.
  • Koulutus: KTM, LKV