Lausunto Verohallinnolle 05.01.2021

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto kannattaa Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa -ohjeen uudistamista. Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto suhtautuu myönteisesti siihen, että Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa -ohjeen rakennetta uudistetaan. Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa -ohjeen selkeyttämistä ja ymmärrettävyyden parantamista pidetään erityisen tärkeänä. Kiinteistönvälittäjillä on tärkeä tehtävä käyvän arvon määrittäjinä sekä kiinteistöjä että asuntoja koskevassa perintö- ja lahjaverotuksessa.

Voimassa olevan ohjeen osioiden jakaminen teknillisesti erillisiin ohjeisiin katsotaan selkeyttävän ohjeistusta nykyisestä. Lisäksi muutos helpottaa ohjeeseen tutustumista käytännössä.

Erityisesti voimassa olevan ohjeen kappaleen 2 (Irtain varallisuus) käsittelemisen muuttamista pidetään hyvänä ehdotuksena. Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto katsoo, että ymmärrettävyyden parantamiseksi, on hyvä laatia ehdotuksen mukainen erillinen ohje 2, joka käsittää sekä kiinteistö- että asuntovarallisuuden arvostamisen. Lisäksi ehdotuksen mukaisten erillisten ohjeiden 5 (Sijoitustuotteiden arvostaminen) ja 6 (Muiden varojen arvostaminen) katsotaan selkeyttävän ohjetta nykyisestä. Ehdotetut muutokset ovat tarkoituksenmukaisia ohjeen ymmärrettävyyden parantamiseksi.