Hyvän välitystavan ohjeen osioon 9.2. (viidennen kappaleen jälkeen) sisällytettävä uusi kirjaus:

Toimeksiantajalla tulee olla mahdollisuus etukäteen arvioida välitysliikkeen laskun sopimuksenmukaisuutta. Jos välityspalkkio ja muut toimeksiantajan maksettavaksi tulevat kustannukset erääntyvät maksettaviksi kaupantekotilaisuudessa, välitysliikkeen tulee lähettää toimeksiantajalle lasku viimeistään silloin, kun kauppakirjan lopullinen muotoilu on hyväksytty osapuolten välillä. Jos kaupan osapuolilla ei ole kommentteja välittäjän lähettämään kauppakirjaluonnokseen, lasku tulee lähettää erikseen heti kun tämä on selvinnyt.

Valvova viranomainen eli Aluehallintovirasto on hyväksynyt ohjeistuksen.

Uusi ohjeistus pohjautuu Kilpailu- ja kuluttajaviraston linjaukseen. Toimeksiantosopimuksessa sovitaan yleensä, että välityspalkkio ja muut toimeksiantajan maksettavaksi tulevat kustannukset erääntyvät maksettaviksi kaupantekotilaisuudessa. Näin ollen välityspalvelun hinta tai sen suuruusluokka ja erääntymisajankohta ovat toimeksiantajan tiedossa jo ennen kaupantekopäivää eli maksun eräpäivää. Tähän saakka lasku on saatettu esittää toimeksiantajalle ensimmäisen kerran vasta kaupantekotilaisuudessa eli laskun erääntymishetkellä. Kilpailu- ja kuluttajaviraston linjauksen mukaan, koska myös kiinteistönvälityspalveluissa kuluttajalla on oltava mahdollisuus arvioida välityspalvelulaskun sopimuksenmukaisuus, lasku tulee toimittaa kuluttajalle hyvissä ajoin ennen sen erääntymistä.

Hyvän välitystavan ohjeen reaaliaikaiset päivitykset ovat saatavilla Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton nettisivustolta. Huomioithan, että päivitykset viedään ohjeen taittoversioon ainoastaan kerran vuodessa. Tämä versio on perinteisesti julkistettu Hyvän välitystavan päivässä.