Välitysliikkeellä oli myyntitoimeksianto käytetystä asunto-osakkeesta. Asunnosta tehtiin käsirahallinen ostotarjous 16.4.2013, jonka myyjä hyväksyi. Tarjouksen mukainen velaton hinta oli 470 000 euroa, kauppahinta oli 468 217,34 euroa ja käsirahan suuruus 18 800 euroa. Ostajat eivät saaneet rahoitusta järjestettyä tarjouksen mukaiseen kaupantekopäivään 14.6.2013 mennessä ja peruivat kaupan, vaikka myyjä ehdotti, että maksuaikaa olisi pidennetty merkittävästi. Ostajat tekivät rahoituksen järjestyttyä muutama päivä perumisen jälkeen uuden ostotarjouksen, jonka myyjä hylkäsi.

Kyse oli siitä, kenelle käsirahana maksettu summa kuuluu sekä käsirahan kohtuullisuudesta. Lautakunta katsoi, että koska kauppa peruuntui ostajien puolella olevasta syystä, ostajat menettivät maksamansa käsirahan. Myöskään käsirahan kohtuullistamiselle ei ollut perusteita ottaen huomioon kaupan syntymättä jäämisen syyt ja tarjouksen tekijöiden haluttomuus suostua heille tarjottuun kohtuulliseen maksujärjestelyyn. Käsirahan määrä oli tapauksessa yli neljä prosenttia kauppahinnasta. Tarjouksen mukainen ja hyväksytty kauppahinta oli 468 217,34 euroa, joten käsirahan sallittu enimmäismäärä oli vain 18 728,69 euroa. Lautakunta katsoi käsirahan liiallisuuden osoittavan välitysliikkeen huolimattomuutta. Myyjä ja välitysliike velvoitettiin yhteisvastuullisesti maksamaan ostotarjouksen tekijöille viivästyskorkoineen se osa käsirahasta, joka ylitti neljä prosenttia kauppahinnasta.