Ostajat ostivat 31.5.2013 päivätyllä kauppakirjalla tilan. Kiinteistöllä sijaitsee vuonna 1990 valmistunut 187 m2 kokoinen asuinrakennus. Kauppahinnaksi sovittiin 197 500 euroa. Asiassa oli riitaa väärin ilmoitetusta kiinteistöverosta. Ostajat vaativat 2831,80 euroa.

Välitysliikkeen laatimassa myyntiesitteessä vuoden 2013 kiinteistöveroksi ilmoitettiin 180 euroa vuodessa. Osapuolet sopivat, että myyjät vastaavat vuoden 2013 kiinteistöverosta kokonaisuudessaan.

Maaliskuussa 2014 ostajat saivat verotuspäätöksen, jossa vuoden 2014 kiinteistöveroksi oli laskettu 463,18 euroa. Ostajille selvisi, että veron määrä oli ollut vuonna 2013 yli 400 euroa.

Asiassa oli riidatonta, että kiinteistöveron määrä oli merkitty myyntiesitteeseen virheellisesti ja ostajille oli siten annettu virheellistä tietoa. Myyjien ja välitysliikkeen välisessä toimeksiantosopimuksessa kiinteistöveron määräksi oli merkitty 180 euroa. Myyjien mukaan virhe johtui siitä, että he ovat ilmoittaneet kiinteistöveron määrän kiinteistöllä asunutta henkilöä kohden. Lautakunnan näkemyksen mukaan on poikkeuksellista, että kiinteistövero ilmoitetaan tällä tavalla.

Maakaaren mukainen laatuvirhe edellyttää tässä tapauksessa sitä, että annetun tiedon voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Ilmoitetun ja todellisen kiinteistöveron erotus oli vuonna 2014 noin 280 euroa. Kun otetaan huomioon kiinteistön kauppahinta, lautakunta totesi, että virheen ei voida katsoa vaikuttaneen kauppaan tai sen ehtoihin. Virheen ei voida myöskään katsoa olleen niin merkittävä, että se katsottaisiin maakaaren mukaiseksi salaiseksi virheeksi.

Lautakunnan katsoi, että ilmoitetun ja todellisen kiinteistöveron ero ei ole myöskään ollut sellainen, että välitysliikkeen olisi tullut kiinnittää siihen erityistä huomiota ja ryhtyä selvittämään ilmoitetun veron todenmukaisuutta. Kun lisäksi otetaan huomioon se, että välitysliikkeellä ei voi olla tietoa tulevien vuosien verotuspäätöksistä tai niiden mukaisesta kiinteistöveron määrästä, lautakunta katsoi, että välitysliike on voinut luottaa myyjien ilmoittamiin tietoihin. Näin ollen välitysliike oli toiminut asiassa huolellisesti ja hyvää välitystapaa noudattaen. Välitysliikkeen suorituksessa ei ollut virhettä.