Lakimuutos on erittäin tarpeellinen, koska rajapintojen käyttöönoton viivästymisen vuoksi ei olisi todennäköistä, että kaikki taloyhtiöt ehtisivät siirtää osakeluetteloiden ylläpidon huoneistotietojärjestelmään nykyiseen määräaikaan mennessä. KVKL:n näkemyksen mukaan määräajan jatkamisella ei ole myöskään merkittäviä asuntokaupan kehitystä hidastavia vaikutuksia.

Lue lausunto