Kiinteistönvälitys digitalisoituu kovaa vauhtia, ja tarjolla on yhä enemmän sähköisiä ja automatisoituja vaiheita. Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton Digipäivässä käytiin läpi alan muutosta sekä datan ja digitalisaation merkitystä asiakaspalvelulle.

”Kiinteistönvälitysalaa ja sen kehitystä säädellään ostajan turvaamiseksi. Kiinteistö- tai asuntokauppa on monelle heidän elämänsä suurin kauppa. Ammattimaisen välittäjän kauppaan tulee voida luottaa niin että se tehdään oikein eikä siitä tule yllätyksiä jälkeenpäin”, kertoo toimitusjohtaja Annukka Mickelsson Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry:stä.

Jo pitkään kiinteistönvälityksessä on käytetty digitaalisia myyntialustoja. Kiinteistönvälittäjät saavat jo nyt paljon aiempaa enemmän sähköisesti tietoa myytävistä kiinteistöistä ja asunnoista sekä niiden hintoihin vaikuttavista tekijöistä.

Kun dataa alkaa kertyä paljon, tekoäly oppii hinnoittelemaan myytävät kiinteistöt ja asunnot aiempaa oikeammalle tasolle, ja markkinat voivat luottaa tietoon. Kiinteistönvälitysalan erityishaasteena on se, että jos sama asunto myydään uudelleen pitkillä aikaväleillä, datan tuottama algoritmi ei pysty tuottamaan siitä riittävän hyvää tietoa. Muiden alueella olevien asuntojen hintatiedolla on silloin suurempi merkitys.

Korona-aika sysäsi sähköisiä välitystoiminnan vaiheita arkeen. Esimerkiksi ihmisten kohtaamisia koskeneet rajoitukset ovat arkipäiväistäneet myytävien kiinteistöjen ja asuntojen videoesittelyt sekä kiinteistönvälittäjien yhteydenpidon asiakkaiden kanssa videoalustoilla. Mutta mitä muuta asiakkaat toivovat uutta asuntoa hankkiessaan?

”Asunnonostajat toivovat samaa kuin muilta palveluiltaan. Helppoa asiointia, nopeutta kaupankäyntiin sekä ajantasaista viestintää kaupankäynnin eri vaiheissa”, sanoo kiinteistö- ja rakennusalan digialustoja kehittävän KiraHUBin toimitusjohtaja Teemu Lehtinen.

Jatkuvan viestinnän tärkeys on jo huomattu, ja Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtaja Marina Salenius pohtii: ”Miksei asiakkaalle kerrottaisi hänen elämänsä suurimmassa kaupassa koko ajan, miten asiat etenevät? Nykyään lähetämme asiakkaillemme asuntokaupan eri vaiheista päivitysviestejä. Se vaatii uudenlaista ajattelua: olemme asiakasta varten joka hetkenä ja tuotamme heille tärkeää tietoa.”

Megatrendien vaikutus näkyy myös asunnonostajien toiveissa.
”Tekoäly ja ison datan käyttö muuttavat kotimme älykkäiksi. Pitkällä aikavälillä robotit voivat hoitaa kotityöt, ja meillä voi olla esimerkiksi virtuaaliseiniä, joilla voidaan vaihtaa kodin ilmettä”, kertoo tulevaisuustutkija Elina Hiltunen. ”Tärkeimmät asumisen toiveet liittyvät tällä hetkellä kuitenkin kotien ekologisuuteen. Asukkaat haluavat pienentää kasvihuonekaasupäästöjä tehostamalla energiankulutusta. Lisäksi moni toivoo kotiinsa esimerkiksi erillistä tilaa eri materiaalien kierrättämisen helpottamiseksi”.

Digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia voidaan jatkossa hyödyntää vielä paremmin, jolloin tehostetaan asuntokauppaa ja tarjotaan asiakkaille parempi kokemus. Tärkeää on kuitenkin miettiä, miten muutokset tehdään niin, että kiinteistökauppaa säätelevät lait ja Hyvä kiinteistönvälitystapa toteutuvat.

”Näemme, että vaikka digitalisaatio tarjoaa nyt ja jatkossa hienoja mahdollisuuksia helpottaa kiinteistönvälittäjien työtä, ja meidän on alana oltava mukana ideoimassa uusia työtapoja teknologiakehittäjien kanssa”, summaa Mickelsson. ”Kiinteistönvälittäjillä on jatkossakin keskeinen rooli kaupankäynnissä. Heidän laaja-alainen osaamisensa tukee asiakkaan tiedon tarvetta kaupankäynnin eri vaiheissa – luottamus ja henkilökohtainen palvelu on asiakassuhteen tärkein osa.”

Katso 8.6.2021 järjestetyn Digipäivän tallenne digitalisaation tuomista muutoksista alalle täällä