Maanmittauslaitoksen ylläpitämä huoneistotietojärjestelmä otettiin käyttöön 1.1.2019. Asunto-osakkeiden omistus- ja panttausmerkinnät siirtyvät vähitellen sähköisiksi merkinnöiksi eikä paperisia osakekirjoja enää paineta. Järjestelmä tuo luonnollisesti mukanaan muutoksia asuntokauppaan ja välittäjien toimintatapoihin. Liiton laki- ja lausuntovaliokunta on laatinut välitysliikkeille ohjeistusta uudiskohteiden kauppaan.

Huoneistotietolain voimaanpanolaissa puhutaan uusista yhtiöistä ja vanhoista yhtiöistä. Lain tarkoittamia uusia yhtiöitä ovat 1.1.2019 jälkeen perustetut asunto-osakeyhtiöt tai keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt. Lain tarkoittamia vanhoja yhtiöitä ovat kaikki ennen 1.1.2019 kaupparekisteriin merkityt asunto-osakeyhtiöt. Vanha keskinäinen kiinteistöyhtiö voi liittyä rekisteriin muuttamalla yhtiöjärjestystään.

Uudiskohteisiin liittyvät seuraavat tilanteet:

1. Vanhat yhtiöt riippumatta siitä, milloin RS-menettely on alkanut tai alkaa:

Toimintatapoihin ja kaupankäyntiin ei tule vielä muutoksia eli toimitaan kuten ennen lakimuutosta. Yhtiölle painetaan paperiset osakekirjat ja RS-menettelyn päätyttyä ostaja/panttioikeuden haltija saa paperisen osakekirjan.

2. Uudet yhtiöt:

Sähköisesti perustettu yhtiö on suoraan huoneistotietolain soveltamisen piirissä ja tieto osakkeiden omistajasta (perustajaosakas) tulee PRH:sta suoraan osakehuoneistorekisteriin.Uudelle yhtiölle ei enää paineta paperisia osakekirjoja.

Menettelyyn tulee pieniä muutoksia:

RS-menettely etenee RS-pankin kanssa tavanomaiseen tapaan, mutta uutena RS-pankin on ilmoitettava Maanmittauslaitokselle, että osakehuoneistorekisteriin merkitään rajoitus (ns. RS-aloitusilmoitus). Osakkeita voidaan alkaa tarjoamaan kuluttajien ostettavaksi vasta tämän jälkeen. RS-aloitusilmoitus tarkoittaa käytännössä sitä, että osaketta koskevat kirjaukset ja merkinnät tehdään järjestelmään vain turva-asiakirjojen säilyttäjän ilmoituksesta (AsKL 2:6a). RS-pankki pitää saannoista ja panttauksista RS-menettelyn ajan osakekohtaista luetteloa (ml. siirtosopimukset ja etusijat) eivätkä nämä tiedot siis päivity osakehuoneistorekisteriin menettelyn aikana.

Välitysliikkeen on hankittava myytävistä huoneistoista osakehuoneistotulosteet, joista käy ilmi mm. yhtiön perustiedot, osakeryhmän tiedot ja turva-asiakirjojen säilyttäjän em. ilmoitus. Kun osakeryhmästä on tehty kauppa, välitysliikkeen on annettava kauppakirja tiedoksi RS-pankille. Samoin toimitaan siirtosopimusten kanssa.

RS-menettelyn päätyttyä tai kun osakkeenomistaja on maksanut kauppahinnan, RS-pankki ilmoittaa perustajaosakkaan suostumuksella ostajien saannot ja mahdolliset panttaukset osakehuoneistorekisteriin merkittäviksi. Omistusoikeuden kirjaamisen yhteydessä RS-rajoitus poistetaan järjestelmästä automaattisesti.

3. POIKKEUS: Vanhat yhtiöt, joissa yhtiön osakeluettelo on siirretty huoneistotietojärjestelmään 1.5.2019 jälkeen, osakehuoneistorekisterissä on sähköinen omistajamerkintä ja RS-menettely alkaa vasta tämän jälkeen: Yhtiö on huoneistotietolain soveltamisen piirissä, paperisia osakekirjoja ei enää paineta. Menettely on sama kuin uusien yhtiöiden kohdalla (kts. edellinen kohta 2).

Muiden kuin uudiskohteiden osalta laki- ja lausuntovaliokunta tulee antamaan ohjeistusta myöhemmin.