Valtioneuvosto julkisti perjantaina 17.12.2021 asuntopoliittisen kehittämisohjelmansa vuosiksi 2021–2028. Kehittämisohjelman avulla tavoitellaan hyvää ja kohtuuhintaista asumista kaikille sekä asumisen ilmastokuorman pienentämistä. Tavoitteet ovat hyviä, mutta ohjelman keinoissa ja painopisteissä jäädään Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton mielestä auttamatta isosta tavoitteesta.

”Asuntopoliittinen kehittämisohjelma ei kiinnitä lainkaan huomiota nykyisen asuntokannan tehokkaaseen käyttöön ja kohdentumiseen tai sen ohjailuun ilmastoystävällisemmäksi. Muun muassa varainsiirtovero jäi ohjelmasta pois alkuperäisestä ohjelmaluonnoksesta poiketen. Verolla on todettu olevan merkittävä vaikutus työn perässä muuttamisen haluttavuuteen. Ihmiset päätyvät asumaan heille sopimattomissa asunnoissa aiheuttaen hyvinvointitappioita”, hämmästelee Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Annukka Mickelsson.

Ohjelma keskittyy vahvasti uudistuotantoon. Jo olemassa olevat kolme miljoonaa asuntoa jäävät tarkastelun ulkopuolelle. Rakennuskantaan vaikuttaminen uudistuotannon kautta on todella hidasta, sillä uusia asuntoja valmistuu olemassa oleviin asuntoihin verrattuna vähän, vain noin 1–2 prosenttia kannasta.

Kehittämisohjelman asuntotuotanto unohtaa myös tyystin yksityiset toimijat. Näillä on merkittävä osa vuosittaisesta asuntotuotannosta niin rahoituksessa kuin valituissa rakenneratkaisuissakin. Asuntopoliittinen ohjelma tarjoaa kohtuuhintaisen asumisen keinoiksi ensi sijassa uusia välineitä ARA-tuotantoon. ARA-tuotanto ei kuitenkaan osu kohteeseensa, koska siitä ei riitä tarvitsijoille ja edulliset ehdot lukitsevat ihmisiä saamiinsa asuntoihin.

Ohjelmassa on kuitenkin myös kannatettavia asioita. ASP-järjestelmän kehittäminen on tarpeellinen ja toivottu kehityssuunta. Nuorten pariskuntien ASP-lainojen yhdistämismahdollisuuden edistäminen on järkevä tapa helpottaa ensiasuntoihin pääsemistä. Kotitalousvähennyksen laajentaminen energiaremontteja monipuolisesti koskevaksi on myös tarpeen, mikäli asumisen ja rakentamisen hiilijalanjälkitavoitteisiin halutaan yltää.

Lisätietoja:
Annukka Mickelsson
Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja
050 3390 963
annukka.mickelsson@kiinteistonvalitysala.fi