Liitto haluaa erityisesti nostaa esiin pitkään kestäneen alueellisen eriytymisen asuntomarkkinoilla, jossa merkittävä osa kasvukeskusten ulkopuolella asuvien suomalaisten kiinteistövarallisuuden arvosta uhkaa romahtaa, jos hidastuvilta markkinoilta puuttuvat joustavat ratkaisut. Asuntopolitiikan keinovalikoimasta tulisi löytyä ratkaisut, joilla taataan alueellisesti kestävät ratkaisut ja ratkotaan niitä rakenteellisia ongelmia, jotka ovat syntyneet aiempien vuosikymmenien poliittisten päätösten seurauksena.

Myös teknologinen murros muuttaa kiinteistönvälitysalaa vauhdilla. Sosiaalisen median ja uusien sovellusten myötä markkinoilla on tarjolla kasvava määrä eri tasoisia alustoja ja nettikauppapaikkoja. Kaikki näistä eivät täytä hyvän välitystavan vaatimuksia turvallisesta ja läpinäkyvästä asuntokaupasta, vaan jättävät kaupan osapuolet yksin vastuineen ja huolineen.

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto haluaa painottaa, että kiinteistön myyminen vaatii monipuolista osaamista läpinäkyvyyden ja osapuolten turvallisuuden takaamiseksi. Vastuulliset kiinteistönvälityksen ammattilaiset toimivat luottamuksen arvoisesti kaupan molempien osapuolten etujen mukaisesti. Asuntomarkkinoiden asiantuntemus ja lainmukaisuus ovat keskeisiä tekijöitä kansallisen asuntovarallisuuden hallinnassa sekä markkinatuntemuksessa.

”Olemme kiinteistövälitysalan näkökulmasta huolissamme kehityksestä, jossa asuntomarkkinat jäykistyvät tietyillä alueilla, vaikuttaen negatiivisesti muun muassa työvoiman liikkuvuuteen. Samalla eri tasoisten toimijoiden yhdenmukaiseen sääntelyyn tulisi kiinnittää huomiota, jotta kiinteistönvälitysala voi säilyttää tärkeän roolinsa vastuullisena asuntomarkkinoiden asiantuntijatahona. Näemme, että on tärkeää pitää asuntopolitiikan vaikeita kysymyksiä aktiivisesti esillä ja etsiä niihin yhdessä moniäänisesti ratkaisuja, joissa myös alan toimijat otetaan mukaan keskusteluun”, sanoo Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Annukka Mickelsson.

Lisätietoja: Annukka Mickelsson
toimitusjohtaja, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto
annukka.mickelsson@kiinteistovalitysala.fi
050 3390 963