Todistuksia valvova viranomainen Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus (ARA) voi kehottaa rakennuksen omistajaa hankkimaan todistuksen. Jos kehotus ei toimi, ARA antaa varoituksen. Jos tämäkään ei vielä tehoa, voi ARA antaa käskyn todistuksen hankkimiseen ja tehostaa käskyä uhkasakolla. Omistajaan kohdistuvan uhkasakon suuruus arvioidaan tapauskohtaisesti, mutta ARA on nyt vahvistanut niiden viitteelliset määrät:

Talotyyppi Uhkasakon suuruus
Omakotitalot ja paritalot 800 euroa
Rivitalot2000-4000 euroa
Kerrostalot4000-6000 euroa
Muut rakennukset 800-6000 euroa


Energiatodistus maksaa olemassa olevalle pientalolle tällä hetkellä noin 300-400 euroa ja kerros- tai rivitalolle noin 500-700 euroa.

Välitysjärjestelmiin ja markkinointiin muutoksia

Valvovien viranomaisten toiveesta energiatodistuksia koskevaa ilmoittelua yhdenmukaistetaan. Jatkossa tiedon ilmoittaminen kohdeilmoituksissa ja esitteessä on mahdollista ainoastaan seuraavilla vaihtoehdoilla:

  1. Energiatehokkuusluokka (A-H) + alaindeksi (2007, 2013 tai 2018)
  2. Ei lain edellyttämää energiatodistusta
  3. Kohteelle ei lain mukaan tarvita energiatodistusta

Ohjelmistotoimittajien järjestelmäpäivitykset ovat tällä hetkellä loppusuoralla. Muutos vaikuttaa uusiin kohteisiin, jotka luodaan järjestelmään päivityksen tekemisen jälkeen.

Kentällä liikkuu edelleen vanhentuneita todistuksia

Energiatodistus on voimassa kymmenen vuotta sen laatimisesta. Kentällä liikkuu edelleen jonkin verran vanhentuneita todistuksia. Vanhentuneita ovat ensinnäkin kaikki sellaiset todistukset, jotka on laadittu jo ennen vuoden 2007 lain voimaantuloa. Tällainen todistus saattoi olla isännöitsijän laatima ja ainoastaan vuoden voimassa. Energiatodistus oli osa isännöitsijätodistusta, ei siis pelkästään isännöitsijätodistuksen liite. Nämä todistukset tunnistaa siitä, että niihin ei ole merkitty lainkaan voimassaoloaikaa eikä tekijän nimeä. Lisäksi osa vuoden 2007 lain aikana tehdyistä vihreän värisistä todistuksista on jo ehtinyt vanhentua.

Muista ohje energiatodistuksista välitysliikkeille