Antalet köp ökade år 2021 med 13 procent från år 2020. Särskilt början av året var livlig, och takten avtog något mot slutet av året.

Året 2021 går till historien som ett rekordlivligt år på bostadsmarknaden. I prisuppföljningstjänsten som upprätthålls av Centralförbundet för Fastighetsförmedlingen (KVKL Hintaseurantapalvelu) registrerades 2021 över 85 000 köp, vilket är över 10 000 fler än under det näst livligaste året 2020. Särskilt under årets första hälft registrerades nästan varje månad nya rekord i fråga om antalet affärer.

Antalet affärer ökade mest i Lahtis, med drygt 23 procent jämfört med året innan. På andra plats kom Kuopio med en ökning på cirka 17 procent. Även i Esbo, Vanda och Uleåborg ökade antalet affärer med cirka 15 procent. I dessa städer berodde ökningen på den rekordartade nyproduktionen (+30 procent). I kärnorna av de tre största tillväxtcentrumen ökade antalet affärer med 5–10 procent.

”I Helsingfors, Tammerfors och Åbo steg priserna mest jämfört med året innan. Det tyder på att det finns ett sug på marknaden. Utbudet förknippas med starka förväntningar”, analyserar Annukka Mickelsson, verkställande direktör vid Centralförbundet för Fastighetsförmedlingen.

Av landskapen går Kajanaland och Mellersta Österbotten i spetsen, medan Sydvästra Finland backar

Priserna har i medeltal ökat även på andra håll i landet. I de områden där priserna har sjunkit på senare år, var nedgången mindre eller så hade den upphört helt. I de områden där priserna har stigit på senare år stärktes prisutvecklingen. Något överraskande var att Kajanaland och Mellersta Österbotten uppvisade en betydande uppgång: medelpriserna på gamla höghusbostäder steg med tvåsiffriga procentsatser. Dessa landskap följdes av de gamla bekantingarna Birkaland, Nyland och Egentliga Finland, där särskilt kärnorna drog prisutvecklingen rejält på plus även i fjol.

”Det finns emellertid skillnader på marknaden. Sydöstra Finland, där priserna sjönk trots det exceptionellt goda året, sticker ut i jämförelsen.


De genomsnittliga kvadratmeterpriserna på höghusbostäder uppvisar alltjämt skillnader. Södra Karelen släpar efter utvecklingen i det övriga landet med en prisnedgång på 5 procent. Prisutvecklingen var dock positiv i största delen av landet.

Bostadshandelns värde – 18,1 miljarder euro – slog alla rekord

Ökningen i antalet affärer och de stigande priserna ledde tillsammans till att hela bostadshandelns värde enligt förbundets prisuppföljningstjänst slog alla tidigare rekord. År 2020 uppgick värdet av bostadshandeln till cirka 15,4 miljarder euro. I fjol blev ökningen nästan 18 procent och värdet cirka 18,1 miljarder euro. Marknaderna för gamla respektive nya bostäder ökade ungefär lika mycket.

När det gäller försäljningstiderna för bostäder noterades intressanta vändningar. Försäljningstiderna för egnahemshus blev kortare både i huvudstadsregionen och i övriga Finland. Försäljningstiderna för egnahemshusen i huvudstadsregionen förkortades med nästan en månad jämfört med året innan, då försäljningstiden i medeltal redan hade förkortats något. I övriga Finland var utvecklingen densamma, om än något svagare: försäljningspriserna på egnahemshus förkortades med cirka 15 dagar jämfört med år 2020. Fram till år 2020 hade försäljningstiderna ökat i en jämn takt.

”Att försäljningstiderna blivit kortare särskilt för egnahemshus har bidragit till livligheten i fastighetsförmedlingsbranschen. I fråga om höghusbostäder har utvecklingen varit rätt så stabil i flera år, och samma utveckling fortsatte i fjol. Försäljningstiderna har förkortats något, men det är närmast fråga om enstaka dagar”, konstaterar Mickelsson.

Mer information:
Annukka Mickelsson
verkställande direktör
Centralförbundet för Fastighetsförmedlingen
050 3390 963
annukka.mickelsson@kiinteistonvalitysala.fi