Som branschorganisation representerar vi över 3 500 operatörer inom fastighetsförmedlingsbranschen via våra medlemsgrupper. Vi hjälper branschens operatörer att ständigt utveckla sina yrkeskunskaper. Vi är intressebevakare samt förespråkare för sakkunnig och pålitlig fastighetsförmedling.

Centralförbundet för Fastighetsförmedling grundades år 2008 för att främja bättre kundservice och kunnande inom fastighetsförmedlingsbranschen. Det är fortfarande centralt att verka inom branschens utbildning, lagstiftning och forskning.

Nyckeltal inom branschen år 2020

  • Andelen gamla bostäder i förmedlingshandelns värde var 12,3 miljarder euro
  • Förmedlare sålde nästan 64 000 gamla bostäder
  • Bostadsaffärernas volym växte med 1,7 %
  • Antalet verksamma företag inom branschen var 1 615 i slutet av år 2020
  • Våra medlemsgrupper har över 3 500 aktiva förmedlare
  • Våra medlemmars omsättning är totalt cirka 400 miljoner euro

Internationellt samarbete

Utöver jämförelser av marknaderna och regleringen omfattar det nordiska samarbetet även frågor som gäller utveckling av utbildningen. Centralförbund var ordförande för Nordiska Egendomsmäklare Unionen under perioden 2019–2020.

Förbundet har en etablerad samarbetsrelation med National Realtors’ Association (NAR) i Förenta staterna. NAR:s årliga kongress samlar cirka 20 000 mäklare att lära sig mer om de senaste boendetrenderna och teknikerna i branschen.

Contakt

Eteläranta 10, 00130 Helsinki
toimisto@kiinteistonvalitysala.fi
+358 942 827 007