Lausunto Valtionvarainministeriölle 19.04.2021

Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton näkemyksen mukaan välitysliikkeet eivät vaihda kysymyksessä olevaa tietoa muiden toimijoiden kanssa. Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto haluaa huomauttaa, että välitysliikkeet tekevät ilmoitukset epäilyttävästä liiketoimesta tai terrorismin rahoituksen epäilystä rahanpesun selvittelykeskukselle, joka on Keskusrikospoliisin itsenäinen yksikkö. Välitysliikkeillä on velvollisuus toimia oman riskiarvionsa perusteella.

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto katsoo, että tietojenvaihdon parantaminen on ensisijaisesti välitysliikkeiden osalta aluehallintovirastojen ja muiden viranomaisten välinen asia. Rahanpesulain tai sen nojalla annettujen säännösten noudattamista valvova viranomainen on välitysliikkeiden osalta valtakunnallisesti Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ei ole havainnut tietojenvaihdossa esteitä.

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto katsoo, että tiedonvaihdon mahdollisuuksia ei tulisi kiinteistönvälitysalalla laajentaa nykyisestä, sillä nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa jo riittävän tietojenvaihdon.