Lausunto Verohallinnolle 03.06.2021

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto suhtautuu myönteisesti Verohallinnon kannanottoon koskien uuden asunnon kauppaan liittyvien lisä ja muutostöiden varainsiirtoverotukseen liittyvää täsmentävää linjausta.

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto haluaa tuoda esiin, että uudiskohteen kaupassa on ostajan maksettava ja tehtävä ilmoitus varainsiirtoverosta omatoimisesti kahden kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä. Ostajan tulee toimia edellä kuvatulla tavalla, vaikka kaupassa olisi käytetty kiinteistönvälittäjää. Välitysliikkeen on tällaisessa tilanteessa huolehdittava siitä, että ostajalle annetaan ohjeet varainsiirtoveron suorittamisesta ja varainsiirtoveroilmoituksen antamisesta Verohallinnolle määräaikoineen sekä tieto määräajan laiminlyönnistä aiheutuvista viivästysseuraamuksista.

Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton näkemyksen mukaan kyseessä oleva Verohallinnon kannanotto selkeyttää uuden asunnon kauppaan liittyvien myyjän tai urakoitsijan kanssa sovittavien lisä ja muutostöiden varainsiirtoverotusta.