Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle 18.12.2020

Kuluttajien mahdollisuus saada paremmin tietoja kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen kustannuksista sekä niiden laskutuksesta mahdollistaa entistä läpinäkyvämmän asuntokaupan. Myytävistä kohteista saatava aiempaa tarkempi tieto auttaa myös kiinteistönvälittäjiä palvelemaan asiakkaitaan paremmin.

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry kiittää työ- ja elinkeinoministeriötä mahdollisuudesta lausua Valtioneuvoston asetuksesta lämmityksen, jäähdytyksen ja veden kulutustiedoista, laskuista ja kustannusten jakamisesta. Valiokunta on tarkastellut hallituksen esitystä kiinteistönvälitysliikkeiden toiminnan näkökulmasta.

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto kannattaa Valtioneuvoston asetusehdotuksen tavoitteita: varmistaa energiatehokkuusdirektiivin riittävä täytäntöönpano Suomessa sekä parantaa energian ja veden käyttäjien omaa kulutustaan koskevan tiedon saantia. Keskusliitto pitää myös tärkeänä, että tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen ja muun ympäristökuormituksen pienentäminen energian- ja vedenkulutuksen pienentyessä.

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto suhtautuu myönteisesti siihen, että kuluttajien mahdollisuuksia saada tietoja kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen kustannuksista ja niiden laskutuksesta parannetaan. Sen lisäksi, että tällainen tieto antaa kuluttajille mahdollisuuden saada paremman käsityksen omista energiakustannuksistaan ja kulutuksistaan, mahdollistaa se entistä läpinäkyvämmän asuntokaupan. Tällaisella tiedolla voidaan siis katsoa olevan myös hyötyä asuntomarkkinoilla kiinteistönvälittäjän näkökulmasta. Näin välittäjät voivat tarjota asunnonostajille entistä tarkempaa tietoa myytävästä kohteesta, joka osaltaan palvelee paremmin asiakkaita.

Laskutus- ja kulutustietojen toimittamisen osalta perustelumuistiossa todetaan, että kulutustietojen toimittaminen kuukausittain tai asettaminen saataville internetin välityksellä aiheuttaa kaukolämmön- ja jäähdytyksen myyjille muutaman euron lisäkustannuksen asiakasta kohden. Taloyhtiöille koituvien kustannuksien useimmissa tapauksissa kustannukset heijastuvat sitten taas suoraan kotitalouksien kustannuksiin esim. korkeampina vastikkeina. Toisaalta oman energian ja veden kulutukseen liittyvän lisääntyvän palautetiedon on katsottu työ- ja elinkeinoministeriön perustelumuistion mukaan kannustavan energian ja veden säästöön. Näin todetaan saavutettavan kustannusten säästöä, joka on yleensä suurempi kuin tietojen toimittamisesta aiheutuvat kustannukset. Keskusliitto suhtautuu myönteisesti paremman energian ja veden kulutuksen palautetiedon saatavuuteen.

Lisäksi perustelumuistion mukaan kustannusten jaosta ei ole myöskään nähty olevan mainittavia taloudellisia vaikutuksia kotitalouksille, sillä kustannusten jakamisen tarkoitus on moniasuntoisissa ja monen käyttötarkoituksen taloyhtiöissä varmistaa laskutuksen määräytyminen kulutuksen mukaan. Keskusliitto kannattaa kulutukseen perustuvaa laskutuksen määräytymistä.