Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle 25.2.2020

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto suhtautuu myönteisesti hallituksen esityksen tavoitteisiin parantaa rakennusten energiatehokkuutta. Myös käytännön kiinteistönvälitystoiminnassa nämä hallituksen esityksen tavoitteet tulevat korostumaan tulevaisuudessa.

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto kiittää työ- ja elinkeinoministeriötä mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä energiatehokkuuslain ja eräiden muiden lakien muuttamiseksi. Valiokunta on tarkastellut hallituksen esitystä kiinteistönvälitysliikkeiden toiminnan näkökulmasta. 

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto suhtautuu myönteisesti hallituksen esityksen tavoitteisiin parantaa rakennusten energiatehokkuutta. Myös käytännön kiinteistönvälitystoiminnassa nämä hallituksen esityksen tavoitteet tulevat korostumaan tulevaisuudessa.

Asuntomarkkinoille tulee sukupolvi, joka ostajana osaa nykyistä enemmän arvostaa energiatehokkuutta ja on valmis myös maksamaan enemmän energiatehokkaista ratkaisuista. Huoneistokohtaisella vedenmittauksella on selvitysten mukaan saatu noin 10-30 prosentin säästöjä veden kokonaiskulutuksessa. Tulevaisuudessa järkevät energiaratkaisut ja näistä kuluttajille aiheutuvien säästöjen korostaminen voivat toimia välittäjälle myyntivalttina.

Keskusliitto haluaa kuitenkin huomauttaa, että hallituksen esityksen pyrkimys siirtyä asuinrakennuksissa tapahtuvan veden kulutuksen systemaattiseen mittaamiseen sekä kulutusperusteiseen vedenlaskutukseen ei saa aiheuttaa taloyhtiöille velvoitetta muutostöihin ilman riittävää aikaa varautua muutoksista aiheutuviin lisäkustannuksiin. Epätietoisuus etäluettavien huoneistokohtaisten vesimittareiden asentamisen kustannuksista voivat askarruttaa ostajaa. Tämän takia Keskusliitto pitää tärkeänä mahdollisten muutostöiden oikeaa ajoitusta esimerkiksi tulevan peruskorjauksen yhteyteen.

Hallituksen esityksessä on todettu, että direktiivin mukainen siirtymäaika mahdollistaa taloyhtiöille kustannusten jaksottamisen tarkoituksenmukaisella tavalla siten, että mittarin vaihtaminen tai muuttaminen voidaan ajoittaa seuraavan peruskorjauksen yhteyteen (s. 21). Valiokunta haluaa huomauttaa, ettei myöskään kansallinen sääntely saa tulla velvoittamaan etäluettavien huoneistokohtaisten vesimittareiden asentamista ilman mahdollisimman pitkää siirtymäaikaa muutostöistä aiheutuvien lisäkustannuksien vuoksi

Kulutukseen perustuva huoneistokohtainen veden mittaaminen tulee kuitenkin muuttamaan kustannusten jakautumista osakkaiden välillä oikeudenmukaisemmaksi ja seuranta järkevöittänee veden käyttöä taloyhtiöissä. Samalla asumiskustannukset laskevat. Keskusliiton laki- ja lausuntovaliokunta haluaa vielä lopuksi nostaa esiin, että esityksellä ei  liene tarkoitus muuttaa olemassa olevia säännöksiä energialuokan ilmoittamisesta ja mikäli näin olisi, se tulisi nimenomaisesti todeta esityksessä.