Miksi käyttää kiinteistönvälittäjää?

https://vimeo.com/359515808

Asiantuntemus

Kiinteistönvälittäjä osaa hinnoitella asuntosi oikein. Hyvä kiinteistönvälittäjä osaa huomioida markkinoiden vaihtelut, alueen hintatason sekä muiden seikkojen kuten kunnon vaikutuksen asunnon arvoon. Välittäjä myös tietää, millaiset kuvat asunnostasi kannattaa ottaa ja osaa tehdä ilmoituksesta mahdollisimman houkuttelevan.

Helppous

Käyttämällä kiinteistönvälittäjää säästät aikaa ja vaivaa. Välittäjä mm. hankkii asunnosta tarvittavat tiedot ja asiakirjat puolestasi, järjestää näytöt, vastaa yhteydenottoihin, hoitaa tarjousneuvottelut ja paperityöt.

Turvallisuus

Käyttämällä välittäjää varmistut siitä, että kaupat menevät kokonaisuudessaan oikein. Kiinteistönvälittäjä on tekemisissä asuntokaupan kanssa päivittäin. Hän tuntee asuntokauppaa koskevan laajan lainsäädännön ja myyntiprosessin.

Luotettavuus

Kiinteistönvälittäjä luo ostajille luotettavuuden tunteen. Kiinteistönvälittäjän selonottovelvollisuus myytävästä kohteesta sekä tiedonantovelvollisuus ovat huomattavasti yksityistä asunnon myyjää laajempia.

Varmuus

Välittäjää käyttämällä sekä myyjä että ostaja saavat kuluttajasuojan. Mahdolliset riitatilanteet voidaan siis ratkaista esim. kuluttajariitalautakunnassa pienemmin kustannuksin.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ei tarjoa neuvontaa tai käsittele välitysliikkeitä koskevia valituksia tai riita-asioita. Mahdolliset erimielisyydet on suositeltavaa ratkaista ensisijassa neuvottelemalla välitysliikkeen kanssa. Ota näissä tilanteissa yhteyttä joko suoraan omaan välittäjääsi tai välitysliikkeen vastaavaan hoitajaan.

Mahdollisissa riitatilanteissa neuvottele ensisijaisesti välitysliikkeen kanssa. Ota näissä tilanteissa yhteyttä suoraan omaan välittäjääsi tai välitysliikkeen vastaavaan hoitajaan.

Neuvontaa kuluttajille

Tutustu kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuihin. Kilpailu- ja kuluttajavirasto antaa neuvontaa asuinhuoneistojen huoneenvuokrasuhteisiin (mukaan lukien vuokranvälitys) liittyvissä asioissa vuokralaisille ja vuokranantajille, asunto-osakeyhtiöön liittyvissä asioissa osakkaille ja asumisoikeusasumiseen liittyvissä kysymyksissä asumisoikeuden haltijoille sekä osaomistusasukkaille.

Maksuton puhelinneuvonta palvelee arkipäivisin tiistaista perjantaihin klo 11.00–13.00 sekä tiistaisin klo 17.00–19.00 numerossa 09–454 22 130 (vain mpm/pvm).

Kuluttajariitalautakunta ja tuomioistuimet

Jos asiaa ei saada ratkaistua neuvottelulla, sen voi saattaa kuluttajariitalautakunnan www.kuluttajariita.fi tai tuomioistuimen www.oikeus.fi ratkaistavaksi. Jos riita-asian haluaa viedä kuluttajariitalautakuntaan, on ensin oltava yhteydessä kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan.

Välitysliikkeiden valvonta

Välitysliikkeiden toimintaa valvoo Aluehallintovirasto (AVI). Virasto mm. käsittelee liikkeiden toiminnasta tehtyjä ilmoituksia ja tekee valvontakäyntejä liikkeisiin.

AVI:lle voi tehdä ilmoituksen välitysliikkeen epäillystä virheellisestä toiminnasta. AVI voi määrätä laiminlyöntien johdosta välitysliikkeelle hallinnollisen seuraamuksen (varoitus tai määräaikainen toimintakielto). Lomake ilmoitusta varten

Katso myös Kilpailu- ja kuluttajaneuvonnan sivuilta tietoa ja toimintaohjeita asuntokaupan virhetilanteisiin.