”Talouden epävarmuustekijät, kuten inflaatio ja korkojen nostot näkyvät nyt lokakuun luvuissa. Samoin yleiset epävarmuustekijät johtuen Ukrainan sodan vaikutuksista talouteen laajemmin”, toteaa hallituksen puheenjohtaja Marina Salenius Kiinteistönvälitysalan Keskusliitosta.

Myyntiajoissa ei suuria muutoksia

Vanhojen asuntojen keskimääräiset myyntiajat pk-seudulla ja muualla Suomessa 2020 tammikuusta lokakuuhun 2022.

Myyntiajoissa ei tapahtunut isoa muutosta syyskuuhun verrattuna. Kerrostaloissa myyntiajat olivat lokakuussa suurin piirtein samalla tasolla kuin alkuvuoden kuukausina keskimäärin. Helsingissä ja Espoossa isommat 3–4 huoneen kerrostaloasunnot vaihtoivat omistajaa vikkelämmin kuin kaksiot, 54–66 päivässä, mutta Vantaalla isompien kerrostaloasuntojen myyntiajat olivat pääkaupunkiseudun keskiarvoa pidemmät, 94 päivää. Vantaalla kaksiot taas menivät kaupaksi muuta pääkaupunkiseutua nopeammin 66 päivässä. Muuallakaan kerrostaloasuntojen keskimääräisissä myyntiajoissa ei nähty pitenemistä ja lokakuussa kerrostaloasunto meni kaupaksi keskimäärin 72 päivässä (pk-seutu) ja 89 päivässä (muu Suomi).

Omakotitalojen myyntiajat pitenivät pääkaupunkiseudulla keskimäärin viikolla ollen nyt 87 päivää, ja muualla Suomessa neljällä päivällä 103 päivään. Alkuvuoteen verrattuna omakotitalot käyvät selvästi nopeammin kaupaksi edelleen: pääkaupunkiseudulla myyntiaika tammikuussa oli 120 päivää ja muualla Suomessa 122 päivää.

Kauppamäärissä lokakuu toi selvää pudotusta

Asuntokauppojen määrä Suomessa lokakuussa vuodesta 2012 vuoteen 2022.
Asuntokauppojen määrä tammi–lokakuun aikavälillä vuodesta 2012 vuoteen 2022.

Lokakuussa 2022 myytiin asuntoja Suomessa yhteensä 4 652 kappaletta, mikä on pienin kauppamäärä lokakuussa koko kymmenen vuoden tarkastelunjakson 2012–2022 aikana. Alkuvuoden ja alkusyksynkin käytettyjen asuntojen hyvä kauppavire kannattelee kuitenkin edelleen kuluvan vuoden vuositilastoja, ja tammi–lokakuun kokonaiskauppamäärä on käytettyjen asuntojen osalta vain -1,4 % alle viiden vuoden keskiarvon.

Vanhojen (ylempi) ja uusien asuntojen myyntimäärät kuukausittain vuodesta 2017 lokakuuhun 2022 Suomessa.

Käytettyjä asuntoja myytiin lokakuussa yhteensä 4 308 kpl, josta kerrostaloasuntoja 2 263 kpl, omakotitaloja 1 040 kpl ja rivitaloasuntoja 1 005 kpl. Ero vuosien 2020 (6 401 kpl) ja 2021 (6 320 kpl) lokakuun myyntimääriin on merkittävä, esimerkiksi ero vuoden 2021 lokakuuhun on -31,8 %. Myös ero viiden viime vuoden keskiarvoon on lähes samaa luokkaa (-29,3 %), mikä selittyy sillä, että esimerkiksi vuoden 2019 lokakuu oli käytettyjen asuntojen myyntimäärien osalta sen vuoden paras kuukausi (6 169 kpl).

Suurista kaupungeista parhaiten pärjäsivät Oulu ja Lahti. Oulussa vanhojen ja uusien kauppamäärä laski lokakuussa -8,7 % edellisestä vuodesta ja -17,46 % kahden vuoden takaisista määristä. Lahdessa supistumista oli -21,8 % vuoteen 2021 ja -20,36 % vuoteen 2020 verrattuna.

Pääkaupunkiseudulla lokakuun myyntimäärissä oli huomattavaa pudotusta. Helsingissä vanhoja ja uusia asuntoja myytiin -46,1 % vähemmän edellisvuoteen verrattuna ja -47,62 % vuoden 2020 lokakuuhun verrattuna. Espoossa vastaavat luvut olivat -48,1 % (vrt. vuosi 2021) ja -58,52 % (vrt. vuosi 2020). Vantaalla -38,6 % (vrt. vuosi 2021) ja -34,73 % (vrt. vuosi 2020). Myyntilukujen supistuminen oli suurempaa pääkaupunkiseudulla (-38,9 %) ja kehyskunnissa (-43,7 %) kuin muualla Suomessa (-27,8 %) vuoden 2021 lokakuun lukemiin verrattuna. Vuoden 2020 lokakuuhun verrattuna lukemat ovat melko samoja.

Uudistuotannon kauppamäärä on ollut koko vuoden laskusuunnassa. Uusia asuntoja myytiin lokakuussa yhteensä 344 kpl, josta 262 kerrostaloasuntoja. Uusien asuntojen kauppamäärä oli lokakuussa -59,1 % vuoden takaisesta ja viiden vuoden keskiarvoon verrattuna -65,7 %. Poikkeuksena oli Oulu, jossa myytiin 59 uutta asuntoa, mikä on 43,9 % enemmän kuin viime vuoden lokakuussa. Tammi-lokakuun tilastoissa Oulu on siitä huolimatta -21,2 % alle viiden vuoden keskimääräisiä lukuja.

Pääkaupunkiseudulla uusien asuntojen kauppa kävi kangerrellen, Helsingissä kauppamäärät olivat -73,2 %, Espoossa -81 % ja Vantaalla -83,6 % alemmalla tasolla kuin viime vuonna.

Hinnat pysyivät melko vakaina – eniten laskua pääkaupunkiseudulla ja Turussa

Vanhojen kerrostaloasuntojen hintakehitys pk-seudulla verrattuna muihin suuriin kaupunkeihin Suomessa tammikuusta 2019 lokakuuhun 2022.

Hinnoissa näkyy lokakuussa reagointia markkinatilanteeseen, ja kaupunkien vanhojen kerrostalojen keskineliöhinnoissa nähtiin laskua. Pääkaupunkiseudulla keskineliöhinta oli 4 859 €/m2, mikä on -9,2 % vuoden takaiseen lokakuuhun, -6,7 % alkuvuoteen ja -6,3 % edelliseen kuukauteen verrattuna.

Oulussa muutos edellisvuoteen oli -1,0 % ja syyskuuhun -5,2 %. Tampereella vastaavat luvut olivat -3,7 % ja -4,4 %. Muissa suurissa kaupungeissa kerrostalojen keskineliöhintojen lasku oli myös melko maltillista (-5,1 % edellisvuoteen ja -4,8 % edelliseen kuukauteen verrattuna), paitsi Turussa, jossa tilastoitiin -12,8 % alhaisemmat keskineliöhinnat kuin syyskuussa. Toisaalta Turussa muutos edellisvuoden lokakuuhun nähden oli sielläkin muita suuria kaupunkeja lähellä, -5,2 %.

Lähde: KVKL Hintaseurantapalvelu

Lisätietoja

Marina Salenius
Hallituksen puheenjohtaja
Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto
marina.salenius@huoneistokeskus.fi