Kiinteistönvälityksen toimialan liikevaihto kasvoi vuonna 2020 Tilastokeskuksen suhdannepalvelun perusteella 5,5 prosenttia edellisestä vuodesta. Viime vuonna alan kokonaisliikevaihto oli miltei 640 miljoonaa euroa, mikä oli samalla mittaushistorian korkein lukema. Liittomme jäsenten liikevaihto oli vuonna 2020 noin 375 miljoonaa euroa. Suuren eron lukujen välillä selittää se, että jäseniemme liikevaihto koostuu lähinnä asuntojen välityksestä, kun taas Tilastokeskuksella on mukana muun muassa suuria liiketilojen välittäjiä. Joka tapauksessa liittomme jäsentenkin liikevaihdot kasvoivat hyvin poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta.

Koronapandemian aikana syntyneitä säästöjä käytettiin asuntokauppaan  

Edes koronakriisi ei halvaannuttanut asuntomarkkinoita kuin hetkellisesti huhti-toukokuussa. Loppuvuodesta kauppaseisokista seurannut kasaantunut kauppapaine purkautui, ja asunnot kävivät kaupaksi. Parin kuukauden pienestä notkahduksesta huolimatta koko vuoden osalta päädyttiin lopulta selvästi plusmerkkisiin lukemiin liikevaihdon sekä kauppamäärien osalta. Alan liikevaihto on jatkanut kasvamistaan myös vuoden 2021 osalta.

Vuosi 2020 oli erittäin poikkeuksellinen koronatilanteen eskaloitumisen vuoksi. Kriisin alkuvaiheessa asuntokauppa tyrehtyi miltei kokonaan, mutta tästä huolimatta asuntokauppavolyymi kasvoi merkittävästi edeltävästä vuodesta. Kotitalouksilla oli koronan aiheuttamista rajoitteista johtuen aiempaa enemmän rahaa säästössä, koska rahaa ei käytetty  aiempaan tapaan esimerkiksi matkailuun tai ravintolaillallisiin, ja näitä säästöjä  käytettiin sitten esimerkiksi asuntoihin.

Tämän lisäksi kotitalouksien asumispreferenssit muuttuivat. Esimerkiksi osaa kotitalouksista alkoi vaivaamaan tilanpuute tai kaipuu pois kaupunkien keskustoista, sillä töitä pystyi tekemään sekä koulua käymään etänä. Nämä seikat lisäsivät kauppavolyymia 2020 loppuvuodesta. Vuoden 2020 kehitys oli jatkumoa edeltävänä vuonna alkaneelle kauppamäärien kasvulle.

Kiinteistönvälitysalan liikevaihto ja henkilöstömäärä ovat kasvaneet

Ala on kokenut mullistuksia aiemminkin. Esimerkiksi vuonna 2008 keskellä finanssikriisiä alan liikevaihto supistui kahdeksalla prosentilla. Vielä suurempi supistuminen koettiin Eurokriisin ollessa kuumimmillaan vuonna 2013, jolloin alan liikevaihto supistui yhdessä vuodessa yli kymmenen prosenttia. Vielä vuonna 2014 kiinteistönvälitysalan liikevaihto supistui neljä prosenttia edellisvuodesta.

Sen jälkeen alan liikevaihto on yhtäjaksoisesti kasvanut päästen nykyisiin lukemiinsa. Vuoden 2021 maaliskuussa liikevaihto oli miltei 50 % suurempi kuin se oli vuonna 2015 keskimäärin ja sama pätee kauppamääriin kaiken kaikkiaan. Vuoden 2020 erityispiirteenä voidaan pitää mökkikaupan vilkasta kasvua. Mökkejä myytiin vuoden aikana noin 40 % enemmän kuin edeltävänä vuonna, ja koko mökkikaupan arvo oli lähes 50 % edellisvuotta korkeampi.

Henkilöstömäärä on tämän vuoden huhtikuussa kohonnut ennätyslukemiinsa. Huhtikuussa kiinteistönvälitysalalla työsuhteessa olevia oli Tilastokeskuksen Suhdannepalvelun mukaan noin 5400 henkilöä, mikä on selvästi mittaushistorian suurin lukema. Vuoden 2015 keskiarvosta kasvua on noin 23 % ja viime vuodesta on kasvettu noin 12 %.

Yritysten määrä sen sijaan on Tilastokeskuksen suhdannepalvelun mukaan hieman yllättäen laskenut.Kiinteistönvälitysalalla toimivia yrityksiä on nyt vuoden 2021 huhtikuussa 1342, kun samaan aikaan edeltävänä vuonna niitä oli noin 80 enemmän. Henkilöstömäärä on viime kuukausina kasvanut jopa liikevaihtoa nopeammin, mutta toisaalta liikevaihtoluvut ovat kasvaneet selvästi enemmän pidemmällä aikaperspektiivillä.