Tiedotetta päivitetty 17.6.2022.

Asuntokauppojen määrä tammi–toukokuussa vuosina 2015–2022.

Toukokuussa 2022 vanhojen asuntojen myynti jatkoi helmikuusta alkanutta trendiä, jossa asuntokaupan volyymi on palautunut lähelle pitkäaikaista keskiarvoa pandemiasta alkaneen erityisen vilkkaan jakson jälkeen. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden vanhojen asuntojen kauppa supistui 13 % kokonaiskauppamäärän ollessa 5 598 kpl.

Vanhojen asuntojen kaupassa kerrostaloasuntojen kauppa kävi rivitaloasuntoja ja omakotitaloja paremmin. Vanhoja kerrostaloasuntoja myytiin toukokuussa 2 971 kappaletta, joka on 9 % yli viiden vuoden keskiarvon. Rivitaloasuntojen kauppa jäi 2 % (1 357 kpl) ja omakotitalojen 6,5 % (1 270 kpl) viiden vuoden keskiarvosta. Vuoden 2021 kauppamääriin verrattuna laskua oli kerrostaloissa -7 %, rivitaloissa -17 % ja omakotitaloissa -21 %.

Koko alkuvuonna 2022 (tammi-toukokuu) myytiin yhteensä 27 386 vanhaa asuntoa, joka on -10 % vähemmän kuin vuosi sitten, mutta silti 8 % yli pitkäaikaisen viiden vuoden keskiarvon.

Oulussa myytiin sekä vanhoja että uusia asuntoja jopa viime vuoden huipputasoa enemmän

Uusia asuntoja myytiin toukokuussa 522 kappaletta, joka on noin puolet vuoden takaisesta ja 36 % alle viiden vuoden keskiarvon. Uudiskohteiden kauppa lähti voimakkaaseen nousuun vuonna 2017, ja lukujen valossa nyt ollaan palaamassa kohti tätä edeltävän kauden tasoa. Uusissa asunnoissa eniten laskua oli toukokuussa rivitaloasuntojen myyntimäärissä, niin viime vuoteen verrattuna kuin viiden vuoden aikajänteellä.

Kaupungeittain tarkasteltuna Oulussa vanhojen asuntojen kauppa jatkoi kasvua, samoin Jyväskylässä, kun muut suuret kaupungit seurailivat koko maan laskevaa trendiä. Kuitenkin kaikissa suurissa kaupungeissa myyntimäärät olivat edelleen korkeammalla kahden vuoden takaiseen tasoon verrattuna. Oulussa vanhoja asuntoja myytiin toukokuussa 11 % edellisvuotta enemmän, ja peräti 33 % yli pitkäaikaisen keskiarvon. Oulu oli poikkeus myös uusien asuntojen myyntimäärien suhteen toukokuussa. Siellä niitä myytiin viime vuoden toukokuuhun nähden noin 38 prosenttia enemmän, kun taas muissa isoissa kaupungeissa uusien asuntojen kauppamäärät ovat tulleet roimasti alas edellisvuoden toukokuusta.

Pääkaupunkiseudulla kauppa kävi edelleen selvästi pitkäaikaista keskiarvoa paremmin, vaikka laskua tuli vuoteen 2021 nähden. Helsingissä vanhoja asuntoja myytiin 9 % edellisvuotta vähemmän, Espoossa 14 % vähemmän ja Vantaalla 9 % vähemmän.

Asuntojen hinnat nousivat edelleen 1,1 % pääkaupunkiseudulla

Vanhojen kerrostaloasuntojen myyntihinnat nousivat huhtikuusta toukokuuhun 1,1 % pääkaupunkiseudulla, mikä on jatkoa viime vuoden marraskuussa alkaneelle nousevalle trendille. Koko alkuvuonna hinnat ovat nousseet pk-seudulla 4 %.

Muissa Suomen 10 suurimmassa kaupungissa nouseva hintakehitys taittui helmi–maaliskuussa, ja hinnat pysyivät toukokuussa keskimäärin samoina kuin huhtikuussa. Vuoden alusta hinnat ovat nousseet keskimäärin 1,5 %.

Hintakehityksessä on kuitenkin paikkakuntakohtaisia eroja: esimerkiksi Tampereella hinnat nousivat toukokuussa 1,7 %, ja Turussa hinnat ovat nousseet koko alkuvuonna saman verran kuin pk-seudulla.

Vanhojen kerrostaloasuntojen hintakehitys vuosina 2019–2022 pk-seudulla ja muissa isoissa kaupungeissa Suomessa.

Vapaa-ajan asunnoissa myyntimäärät palautuneet vuosien 2015–2017 tasolle

Vapaa-ajan asuntojen myyntimäärissä vuodet 2020 ja 2021 olivat ennätyksellisen korkeita, nyt volyymi on alentunut pandemiaa edeltäneelle tasolle (noin vuoden 2015–2017 tasolle). Toukokuussa mökkikauppa piti parhaiten pintansa Pohjois-Savossa, jossa kasvua oli 12,5 prosenttia viiden edellisen vuoden keskiarvoon verrattuna.

Vapaa-asuntojen keskihinnat ovat edelleen hieman nousussa. Myydyn loma-asunnon keskihinta koko Suomessa oli tammi–toukokuussa 140 000 euroa.

Myyntiajat kääntyivät nousuun pääkaupunkiseudulla

Vanhojen kerrostaloasuntojen ja omakotitalojen myyntiajat kääntyivät pääkaupunkiseudulla nousuun toukokuussa, mutta ne ovat edelleen selvästi lyhyempiä kuin alkuvuodesta. Vanhan kerrostaloasunnon keskimääräinen myyntiaika pk-seudulla oli toukokuussa 65 päivää, ja omakotitalojen 79 päivää. Ero kt- ja okt-myyntiajoissa pk-seudulla on edelleen historiallisen pieni, vaikka huhtikuun ennätyksestä tultiin hieman takaisin päin.

Muualla Suomessa asuntokauppa on nopeutunut koko kuluneen vuoden, ja sama trendi jatkui toukokuussa. Vanhan kerrostaloasunnon keskimääräinen myyntiaika oli 78 päivää ja omakotitalon 98 päivää.

Vanhojen asuntojen keskimääräiset myyntiajat pk-seudulla ja muualla Suomessa vuosina 2020–2022.