Kuva: Shutterstock

”Vuoden aikana alkanut hintojen hienoinen lasku taittui marraskuussa pääkaupunkiseudulla, Turussa sekä Oulussa. Muissa suurissa kaupungeissa hintakehitys on palautumassa pitkän aikavälin tuntumaan”, analysoi Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton hallituksen puheenjohtaja Marina Salenius.

Uusien ja käytettyjen asuntojen kauppamäärät koko Suomessa tammikuusta 2020 marraskuun loppuun 2022.

Marraskuussa raportoitiin KVKL Hintaseurantapalveluun yhteensä 4 302 kauppaa, joka on -35,4 % viiden vuoden aikaväliin verrattuna. Käytettyjä asuntoja myytiin 3 929 (-31,0 % 5 v. ka) ja uusia 373 (-61,2 % 5 v. ka). Käytettyjä kerrostaloasuntoja raportoitiin myydyn 2 035 kappaletta (-32,6 % 5 v. ka), rivitaloja 967 (-29,4 % 5 v. ka) ja omakotitaloja 927 (-28,9 % 5 v. ka).

Tammi–marraskuun kauppamäärät olivat -9,5 % pienemmät viiden vuoden keskimäärään verrattuna, käytettyjen asuntojen osalta kuitenkin laskua oli vain -3,8 %. Kahden vuoden takaisiin kauppamääriin verrattuna tammi–marraskuun kauppamäärät olivat vanhojen asuntojen osalta suurissa kaupungeissa -3,97 % ja muualla Suomessa -2,75 %.

Pääkaupunkiseudun osuus marraskuun asuntojen vaihdannasta oli 22,1 % (869 kauppaa), ja pääkaupunkiseudun kehyskuntien osuus oli 6,8 % (269 kauppaa). Helsingissä raportoitiin marraskuussa 502 käytettyjen asuntojen kauppaa, joka on -42,3 % vähemmän kuin viiden vuoden keskiarvo. Espoossa vastaavat luvut olivat 201 kauppaa ja -41 %, sekä Vantaalla 166 kauppaa ja -44,5 % verrattuna viiden vuoden keskiarvoon.

Vanhojen ja uusien asuntojen myyntimäärät suurimmissa kaupungeissa tammi–marraskuussa 2020–2022.

Muissa suurissa kaupungeissa pääkaupunkiseudun ulkopuolella käytettyjen asuntojen myyntimäärät vähenivät myös edelleen. Marraskuussa raportoitujen kauppojen määrät (suluissa prosentuaalinen ero viiden vuoden kauppamäärien keskiarvoon verrattuna) olivat Tampereella 215 kpl (-35,2 %), Turussa 161 kpl (-42,5 %), Oulussa 194 kpl (-25,7 %), Jyväskylässä 123 kpl (-21,2 %) ja Kuopiossa 96 kpl (-32,1 %). Hyvän alkuvuoden vuoksi olivat kokonaismyyntimäärät Jyväskylässä (4,2 %), Lahdessa (3,1 %) ja Oulussa (5,6 %) tammi–marraskuun ajanjaksolla tarkasteltuna yli viiden vuoden kauppamäärien keskiarvon.

Maakunnissa asuntokauppa kävi säästöliekillä. Uudellamaalla raportoitiin marraskuussa 1 271 kpl asuntokauppoja (-40,6 % viiden vuoden keskiarvoon verrattua), Pirkanmaalla 420 kpl (-29,4 % 5 v. ka.), ja Varsinais-Suomessa 352 kpl (-39,6 % 5 v. ka.). Etelä-Pohjanmaalla kauppamäärät olivat edelleen 4,6 % suuremmat 5 vuoden keskiarvoon verrattuna, vaikka kauppamäärät laskivat viime vuoteen verrattuna -9,5 %. Kymenlaaksossa kappalemäärän lasku oli maltillinen -14,8 % viime vuoteen verrattuna, mikä oli -7,4 % viiden vuoden keskiarvoon verrattuna.

Uusien asuntojen myyntimäärät olivat marraskuussa edelleen hyvin alhaiset verrattuna viiden vuoden keskitasoon. Uudisasuntojen myyntimäärät olivat Helsingissä -41,3 %, Espoossa -63,2 % ja Vantaalla -82,9 %, sekä Tampereella -79,9 % ja Turussa -71,6 % alle viiden vuoden myyntimäärien keskiarvojen.

Vanhojen kerrostaloasuntojen hintakehitys pääkaupunkiseudulla ja muissa suurissa kaupungeissa. Pk-seudulla, Oulussa ja Turussa trendi kääntyi pieneen nousuun.

Hinnat hienoiseen nousuun pääkaupunkiseudulla, Oulussa ja Turussa

Hintakehityksen laskeva trendikäytetyissä kerrostaloasunnoissa katkesi pääkaupunkiseudulla lähtien hienoiseen 0,8 % nousuun lokakuuhun verrattuna. Vuoden alkuun verrattuna hintataso oli marraskuussa pääkaupunkiseudulla -6,1 % alhaisemmalla tasolla.

Oulussa nähtiin 0,8 % hintojen nousu, ja hintataso on siellä 3,0 % korkeammalla tasolla myös vuoden 2021 marraskuuhun verrattuna. Turussa hinnat nousivat 1,7 %, mutta vuoden takaiseen verrattuna olivat -4,6 % alhaisemmat.

Muissa suurissa kaupungeissa hintojen laskeva trendi heikentyi, ja hinnat olivat keskimäärin -1,1 % lokakuuhun verrattuna.

Keskimääräiset neliöhinnat olivat pääkaupunkiseudulla 4 937 €/m2, Tampereella 3 242 €/m2, Turussa 2 811 €/m2 sekä Oulussa 2 248 €/m2. Muissa isoissa kaupungeissa keskineliöhinta oli 2 381 €/m2.

Vanhojen kerrosasuntojen ja omakotitalojen keskimääräiset myyntiajat pääkaupunkiseudulla (pinkillä) ja muualla Suomessa (turkoosilla). Pk-seudun omakotitalojen myyntiaika piteni 13 päivällä, muuten ajat olivat melko samat kuin lokakuussa.

Myyntiajat edelleen suhteellisen nopeita       

Myyntiajoissa ei ole nähtävissä isoja muutoksia. Pääkaupunkiseudulla omakotitalojen keskimääräiset myyntiajat pitenivät lokakuun 88 päivästä 101 päivään, mutta kierto on edelleen selvästi nopeampaa tammikuuhun verrattuna, jolloin omakotitalon myyntiaika pääkaupunkiseudulla oli 120 päivää. Pääkaupunkiseudun kerrostaloasuntojen keskimääräiset myyntiajat pitenivät maltillisesti lokakuun 72 päivästä 75 päivään. Nopeitten kaupaksi menivät kaksiot Espoossa, jossa kauppa tehtiin keskimäärin 65 päivän kuluessa markkinoinnin aloittamisesta. Myös Helsingissä kaksiot ja 3–4 huoneen asunnot menivät kaupaksi pääkaupunkiseudun keskiarvoa nopeammin.

Muualla Suomessa omakotitalot myytiin yhtä nopeasti kuin lokakuussa, keskimäärin 103 päivässä, mikä on 19 päivää nopeammin kuin alkuvuonna. Kerrostaloasuntojen keskimääräiset myyntiajat pitenivät pääkaupunkiseudun ulkopuolella parilla päivällä 91 päivään.

Lähde: KVKL Hintaseurantapalvelu

Lisätietoja:

Marina Salenius

hallituksen puheenjohtaja, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto

marina.salenius@huoneistokeskus.fi

p. +358 40 738 1776