Kiinteistönvälittäjät voivat 1.11.2019 lukien antaa varainsiirtoveroilmoituksen ainoastaan sähköisesti. Ilmoitus voidaan antaa joko verkkolomakkeella tai lähettämällä se suoraan välitysjärjestelmästä rajapinnan kautta Verohallinnolle.

Muutokset pähkinänkuoressa:

  • Kiinteistönvälittäjien on annettava varainsiirtoveroilmoitus sähköisesti
  • Varainsiirtoveron ilmoittaminen muuttuu verovelvolliskohtaiseksi. Jokaisen ostajan on siis annettava oma ilmoituksensa.
  • Varainsiirtoveroa maksettaessa on käytettävä ostajakohtaista viitenumeroa, jotta maksu kohdistuu oikein. Maksua varten ei enää käytetä erillistä varainsiirtoveron tilisiirtolomaketta, jonka viestikenttään merkitään tietoja.
  • Varainsiirtoveron maksua ei katsota suoritetuksi, mikäli ilmoitusta ei ole annettu.
  • Sanktiointi kohdistuu aiemmasta poiketen nimenomaan ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntiin. Sen vuoksi varainsiirtoveroilmoituksen antaminen säädetyssä ajassa on merkityksellisempää kuin aikaisemmin.
  • Myöhässä annetusta varainsiirtoveroilmoituksesta seuraa veronkorotus tai tietyissä tilanteissa vaihtoehtoisesti myöhästymismaksu. Mahdollinen korotus tai myöhästymismaksu tulee kiinteistönvälittäjän maksettavaksi, koska hän on ilmoitusvelvollinen silloin, kun kaupat tehdään kiinteistönvälittäjän välityksellä. Myöhästymismaksun suuruus on 100 euroa veroilmoitukselta.

Verohallinto järjestää aiheesta kiinteistönvälittäjille suunnatun Skype-klinikan 6.5.2019 klo 14.00-16.00. Klinikassa esitellään muutokset varainsiirtoverotukseen sekä käydään läpi varainsiirtoveroilmoituksen tietosisältöä ja tulevaa VSV-rajapintaa. Linkki Skype-klinikkaan löytyy Verohallinnon sivuilta.