AVI:lle on ilmoitettava:

– Yksityisen elinkeinonharjoittajan osalta elinkeinonharjoittajan tiedot.
– Oikeushenkilön osalta seuraavien henkilöiden asema, täydellinen nimi, henkilötunnus tai tämän puuttuessa syntymäaika:

  • toimitusjohtaja,
  • toimitusjohtajan sijainen,
  • hallituksen ja hallintoneuvoston jäsen,
  • hallituksen varajäsen,
  • vastuunalaisen yhtiömies tai muun ylimpään johtoon kuuluva henkilö,
  • henkilö, jolla on suoraan tai välillisesti enemmän kuin 25 prosenttia osakeyhtiön osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänivallasta taikka vastaava omistus- tai määräämisvalta muussa yhteisössä.
  • Mikäli osakeyhtiössä ei ole edellä mainittuja henkilöitä, tieto tästä tulee ilmoittaa kohdassa ”Muut muutokset/lisätietoja”.

Sähköinen lomake tietojen ilmoittamista varten löytyy AVI:n nettisivuilta Kiinteistön- ja vuokravälitystoiminnan muutosilmoitus

Lomakkeesta täytetään alussa olevien pakollisten liiketietojen lisäksi tiedot kohtaan ”8. Vastuuhenkilömuutokset ja Uuden vastuuhenkilön tiedot”.

Huom! Vaikka elinkeinonharjoittajan tiedoissa ei ole tullut henkilömuutoksia, mutta välitysliike ei ole tehnyt 3.7.2017 lakimuutoksen jälkeen ilmoitusta vastuuhenkilöistä, niin tiedot tulee tässä kohdassa ilmoittaa.

Aluehallintoviraston välitysliikerekisterissä ei ole edellä mainittuja vastuuhenkilötietoja entuudestaan. Aluehallintovirastolle ei ole aiemmin tarvinnut ilmoittaa muiden henkilöiden, kun vastaavan hoitajan tiedot. Mikäli sama henkilö toimii useammassa asemassa, tulee sähköisessä lomakkeessa valita pudotusvalikosta kaikki asemat, joissa hän toimii sekä täyttää nimitiedot ja henkilötunnukset.

Esimerkiksi:
Hallituksen jäsen Meikäläinen Matti 010111-1111
Toimitusjohtaja Meikäläinen Matti 010111-1111
Omistaja Meikäläinen Matti 010111-1111

Lue aiemmat tiedotteet aiheesta:

Aluehallintoviraston tiedote 5.3.2019 ”Tiedote välitysliikkeille velvollisuudesta ilmoittaa ne henkilöt, joiden luotettavuus tulee tarkistaa.”

Keskusliiton tiedote 08.04.2019