Kauppamäärät kasvoivat vuonna 2021 keskimäärin 13 % edellisvuodesta. Erityisesti alkuvuosi oli vilkas, vuoden loppua kohden kasvu hieman rauhoittui.

Vuosi 2021 jää historiankirjoihin ennätysvilkkaana asuntokauppavuotena. Koko kiinteistönvälitysalan kattavaan KVKL Hintaseurantapalveluun rekisteröitiin vuonna 2021 yli 85 000 kauppaa, mikä on yli 10 000 kauppaa enemmän kuin toiseksi vilkkaimpana vuonna 2020. Erityisesti alkuvuodesta lähes joka kuukausi paukuteltiin uusia ennätyksiä kauppamäärien osalta.

Suurin kasvu kauppamäärissä tapahtui Lahdessa, jossa kauppoja tehtiin yli 23 % enemmän kuin edeltävänä vuonna. Lahtea seurasi Kuopio, jossa kasvua oli 17 % verran. Myös Espoossa, Vantaalla ja Oulussa kauppamäärät pompahtivat noin 15 %. Näiden kasvun taustalla oli ennätysvilkkaan (+30 %) uudisrakentamisen vauhdittama markkina.

Kolmen Suomen suurimman kasvukeskuksen, Helsingin, Tampereen ja Turun, ytimissä kauppamäärien kasvu liikkui 5–10 % välillä.  “Näissä hinnat nousivat eniten edellisvuodesta, mikä viittaa siihen, että imua markkinoilla olisi ja tarjontaa odotellaan kiihkeästi”, Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Annukka Mickelsson analysoi tilannetta.

Maakunnista Kainuu ja Keski-Pohjanmaa kärjessä, Kaakkois-Suomessa laskua

Myös muualla Suomessa hinnat ovat keskimäärin nousseet. Alueilla, joilla hinnat laskivat edellisvuosina, laskua oli joko vähemmän tai ei ollenkaan ja alueilla, joilla hinnat olivat nousussa, tämä kehitys vahvistui. Kovimpia kirijöitä maakunnista olivat hieman yllättäen Kainuu ja Keski-Pohjanmaa, joissa hätyyteltiin kaksinumeroisia kasvulukuja vanhojen kerrostaloasuntojen keskihinnoissa. Heti perässä seurasivat Pirkanmaa, Uusimaa ja Varsinais-Suomi, joissa etenkin kasvukeskusten ytimet vetivät hintakehityksen reippaasti plussalle viimekin vuonna.

”Eriarvoisuutta on kuitenkin markkinoilla yhä havaittavissa. Erityisesti nousee esiin Kaakkois-Suomi, jossa hinnat laskivat poikkeuksellisen hyvästä vuodesta huolimatta”, Mickelsson kommentoi.


Kerrostaloasuntojen keskimääräisissä neliöhinnoissa on yhä havaittavissa eriytymistä. Etelä-Karjala laahaa muuta maata jäljessä 5 prosentin hintojen laskulla. Suuressa osin maata hintakehitys oli kuitenkin positiivista.

Asuntokaupan arvo pomppasi 18,1 miljardiin

Kasvaneet kauppamäärät ja nousseet hinnat johtivat yhdessä siihen, että koko asuntokaupan arvo KVKL Hintaseurantapalvelussa rikkoi sekin ennätyslukemia. Vuonna 2020  koko kaupan arvo oli noin 15,4 miljardia euroa. Viime vuonna arvo nousi lähes 18 % noin 18,1 miljardiin euroon. Sekä vanhojen että uusien asuntojen markkinat kasvoivat suhteessa saman verran.

Asuntojen myyntiajoissa nähtiin mielenkiintoisia käänteitä. Omakotitalojen myyntiajat taittuivat niin pääkaupunkiseudulla kuin muuallakin Suomessa. Pääkaupunkiseudun omakotitalojen myyntiajat tulivat alas lähes kuukaudella edellisvuodesta, jonka aikana keskimääräinen myyntiaika muutenkin jo hieman lyheni. Muualla Suomessa nähtiin samanlaista kehitystä, joskin hieman lievempänä. Omakotitalojen myyntiajat laskivat noin 15 päivällä vuodesta 2020, mihin asti myyntiajat olivat tasaisesti kasvaneet. ”Erityisesti omakotitalojen myyntiaikojen lyhentyminen onkin näkynyt vilkkautena välitysalalla. Kerrostaloasuntojen osalta kehitys on ollut jo vuosia melko vakaata. Pientä nopeutumista on havaittavissa niidenkin myyntiajoissa, mutta silloin puhutaan lähinnä yksittäisistä päivistä”, toteaa Mickelsson.

Vuokratontit suosituimpia Pirkanmaalla ja Uudellamaalla

Uudisasuntojen osalta sekä tavalliset vuokratontit että valinnaiset vuokratontit jatkavat yleistymistään. Uudellamaalla jo lähes joka neljäs uudisasunto sijaitsee valinnaisella vuokratontilla ja enää puolet omalla tontilla. Pirkanmaalla vuokratontit ovat yleisempiä, omia tontteja on vain neljänneksessä kaikista uudisasunnoista. Muualla Suomessa uudisasunnot rakennetaan edelleen useimmiten omalle tontille, ja valinnaisia vuokratontteja on huomattavasti vähemmän kuin Pirkanmaalla ja Uudellamaalla.

Uusissa asunnoissa yhtiövelan osuus on keskimäärin 54 prosenttia. Suurin velkasuhde 68 prosenttia löytyi Pohjois-Savosta. Viime vuoden ykkönen Lappi seurasi Pohjois-Savoa 63 prosentilla. Pienimmät velkasuhteet, keskimäärin 50 %, ovat Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla.


Vuokratonttien yleisyydessä uudisasunnoissa on suuria aluekohtaisia eroja. Uudellamaalla valinnaiset vuokratontit ovat muuta maata suositumpia, Pirkanmaalla perinteiset vuokratontit enemmistönä.

Kauppamäärien kehityksessä varaa kasvuun

Kauppamäärien kasvu siivitti kiinteistönvälitysalan liikevaihdon ennätyslukemiin. Samalla henkilöstön määrä on jatkanut nousuaan. Vuoden 2021 syksyllä alalla oli Tilastokeskuksen mukaan töissä hieman yli 5 200 henkilöä. Vertailtaessa KVKL Hintaseurantapalveluun rekisteröityjä kauppoja ja alan henkilöstömäärän kehitystä, jokaista välittäjää kohden vuoden aikana tehtyjen kauppojen määrä on lisääntynyt noin yhdellä kaupalla. ”Vuonna 2021 välittäjät tekivät keskimäärin 17 KVKL Hintaseurantapalveluun rekisteröityä kauppaa, mutta liikevaihdon määrä lienee todellisuudessa hieman suurempi. Välittäjäkohtaisista kauppamääristä puhuttaessa täytyy muistaa, että alalla on monenlaisia toimijoita – yksi välittäjä voi tyytyä muutamaan kauppaan vuodessa ja toinen paukuttaa saman verran kuukaudessa”, huomauttaa Mickelsson.

Vuonna 2020 Suomessa oli Tilastokeskuksen mukaan noin 2,8 miljoonaa asuntokuntaa, ja viime vuonna KVKL Hintaseurantapalveluun rekistöröitiin 85 000 kauppaa. Tällöin noin 3 % vakituisesti asutuista asunnoista vaihtaa vuosittain omistajaa. Tässäkin on huomattava, että KVKL Hintaseurantapalvelu ei sisällä kaikkia kauppoja Suomessa, joten todellisuudessa luku on hieman suurempi ja se on ollut lievässä nousussa vuodesta 2014 lähtien. Samaan aikaan omistusasujien osuus ruokakunnista on laskenut neljällä prosenttiyksiköllä noin 65 prosenttiin vuodesta 2010.

Lisätietoja
Toimitusjohtaja
Annukka Mickelsson
p. 050 339 0963

Aiheeseen liittyvää