Keskeisimpänä asiana hallituksen esityksessä liitto näkee asumisen luottomarkkinoiden ja kuluttajansuojan kehittämisen. Siirtyminen tulokeskeisestä velanhoitokyvystä varallisuuden hoitokyvyn laajempaan tarkasteluun on myönteinen asia.

Enimmäistakaisinmaksuajan rajoite 30 vuoteen

Liitto pitää hyvänä enimmäisluototukseen tulevia muutoksia, jotka helpottavat asuntovelallisen kokonaisvarallisuuden hoitoa. Luopuminen tulo-velkasuhteeseen perustuvasta rajoitteesta ja enimmäistakaisinmaksuajan rajoitteen pidentäminen 30 vuoteen tuo liikkumavaraa yksityistalouksiin.

Oikein mitoitettu luotto on keskeinen onnistuneen asuntokaupan tekijä. Mahdollisuus hyödyntää asuntolainan enimmäispituutta auttaa asunnonostajaa oman talouden pitkäjänteisessä hoidossa. Liitto kannattaakin luotonantajille ehdotettua oikeutta myöntää harkinnan ja kiintiön mukaan myös yli 30 vuoden mittaisia asuntolainoja.

Suomalaisen asuntomarkkinan polarisoituminen kasvattaa pitkien lainojen tarvetta erityisesti kasvukeskuksissa. Nykyistä keskiarvoa pidemmät lainat tasoittavat asukasrakennetta kalleimmilla alueilla, mikä auttaa etenkin ensimmäistä asuntoaan hankkivia.

Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Korjausrakentamisen jättäminen asuntoyhteisöluottojen rajoitteiden ulkopuolelle on myönteinen ehdotus. Vanhoissa taloyhtiöissä uhkaa jo nyt kertyä korjaustarpeita, joihin tavanomainen luototus ei yllä esimerkiksi taloyhtiön huonon kunnon takia. Rakennuskannassamme on lähes 10 miljardin euron verran korjaustarvetta, jonka hoitaminen tavanomaisella asuntoluototuksella on vakava haaste. Rakennuskannan kestävään kohentamiseen tarvittavaan rahoitukseen on siksi kiinnitettävä huomiota.

Uudisrakentamiseen suunnattujen asuntoyhteisöluottojen rajoittaminen 60 prosenttiin hillitsee uudisrakentamisen riskejä sekä kuluttaja-asiakkaalle että luotonantajalle.

Laki eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä

Kiinteistönvälityksen ja myyjän kannalta tulee erilaisten rahoitusjärjestelyjen olla sujuvia, eivätkä ne saa kasvattaa asuntokauppaan liittyviä riskejä tarpeettomasti. Eri rahoituslaitosten saaminen saman sääntelyn piiriin on siksi hyvä ehdotus.

Aiheeseen liittyvää