Kuluttajariitalautakunta ja tuomioistuimet

Jos asiaa ei saada ratkaistua neuvottelulla, sen voi saattaa kuluttajariitalautakunnan www.kuluttajariita.fi tai tuomioistuimen www.oikeus.fi ratkaistavaksi. Jos riita-asian haluaa viedä kuluttajariitalautakuntaan, on ensin oltava yhteydessä kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan.

Välitysliikkeiden valvonta

Välitysliikkeiden toimintaa valvoo Aluehallintovirasto (AVI). AVI mm. käsittelee liikkeiden toiminnasta tehtyjä ilmoituksia ja tekee valvontakäyntejä liikkeisiin. AVI:n sivuilta löytyy myös välitysliikerekisteri https://vasa.avi.fi/ .

AVI:lle voi tehdä ilmoituksen välitysliikkeen epäillystä virheellisestä toiminnasta. AVI voi määrätä laiminlyöntien johdosta välitysliikkeelle hallinnollisen seuraamuksen (varoitus tai määräaikainen toimintakielto). Lomake ilmoitusta varten

Kuluttajariitalautakunnan antamia päätöksiä

Tutustu lyhennelmiin kuluttajariitalautakunnan antamista päätöksistä, joissa osapuolena on välitysliike, tämän linkin kautta.

Oikeuskäytäntöä

Olemme koonneet kiinteistönvälitysalaa ja kiinteistönvälittijiä koskevaa oikeuskäytäntöä, korkeimman oikeuden ja hovioikeuden päätöksiä, joista voit lukea tarkemmin tämän linkin kautta.