Hintaseurantapalvelussa mukana olevat kiinteistönvälittäjät ja rakennusliikkeet tekevät vuosittain yli 80 000 kauppaa, joiden tiedot siirtyvät palvelun tietokantaan. Tietokantaa on kerätty vuodesta 1999 alkaen, ja vuodesta 2015 sen kehittämisestä on vastannut Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto. Tänä päivänä kysyntää ajantasaiselle ja luotettavalle asuntokauppadatalle on enemmän kuin koskaan, ja liitto päivittikin palvelun kehitystä ja käyttöä ohjaavan datastrategiansa kesäkuussa.

Avaan tässä blogissa hieman tarkemmin kehittämisen painopisteitä.

Vuoteen 2025 ulottuvassa strategiassa on visiona kiinteistönvälitysalan laajin ja tasokkain, tunnettu ja uniikki asuntokauppadata, joka on alan omassa hallinnassa. Kiinteistönvälittäjän rooli säilyy tulevaisuudessakin tärkeänä datan tulkitsijana ja hyödyntäjänä, eivätkä automaatio ja tekoäly pienennä tätä roolia vaan tukevat välittäjän työtä ja osaamista.

Kun visiota purkaa osiin, nousevat teemoiksi:

 • Datan kattavuuden ja sisällön laajentaminen
  Tietokannasta löytyy jo 70-80 % vanhojen asuntojen kaupoista, ja yksittäisestä kaupasta voidaan tallentaa yli 50 erilaista tietoa. Tämä antaa sinällään erinomaisen kuvan markkinoiden kehityksestä ja tarjoaa välittäjille riittävästi referenssikohteita hinnoittelun tueksi erityisesti vilkkaamman kaupankäynnin alueilla.

  Kunnianhimoinen tavoitteemme on kattaa jatkossa kaikki välittäjien kautta tehdyt kaupat. Laajennamme myös palvelun tietopohjaa välittäjiä hyödyttävillä tiedoilla. Tuoreena esimerkkinä tästä on uudiskohteissa suosiota kasvattaneet valinnaiset vuokratontit, joiden lunastustilanteesta ja hinnoista on palvelussa nykyään tarkemmat tiedot.

 • Datan nopeus
  Uusi tavoitteemme on muodostaa kattava kuva asuntomarkkinasta jo kuukauden 5. arkipäivänä aiemman 15. päivän sijaan. Pyrimme myös siihen, että uusimmat kaupat saadaan siirtymään automaattisesti päivittäin, jotta välittäjällä on käytössään aina uunituoreet tiedot.

 • Datan laatu
  Liitto kehittää sekä datan hallinnan prosessia että seuranta- ja korjaustyökaluja, joilla läpi päässeitä virheitä havaitaan nopeasti. Lisäksi myös välitysprosessin kokonaisvaltaisella digitalisaatiolla on positiivinen vaikutus Hintaseurantapalvelun datan laatuun. Kun esimerkiksi kaupan kohteen tiedot saadaan suoraan isännöitsijän järjestelmästä eikä niitä tarvitse kopioida käsin printeiltä ja PDF:stä, poistuu monta virhenäppäilyä. Samalla digitaalinen kaupankäynti edellyttää, että lähtötiedot ovat kunnossa järjestelmässä, kun ne aiemmin korjailtiin vasta kauppakirjalle.

 • Kilpailukykyinen käyttöliittymä
  Tunnistimme strategiatyössä suuren tarpeen hyödyntää dataa erilaisten hinnoittelu- ja analyysityökalujen pohjana. Asunnot ovat kuitenkin yksilöllisiä eikä kaikkia ominaisuuksia tai tunnetiloja voi paraskaan insinööri yhteismitallistaa, joten uskomme että jatkossakin välittäjällä on keskeinen rooli datan ja muun tiedon tulkitsijana. Keskusliiton tehtävä on varmistaa, että yhteinen data on käytettävissä kilpailukykyisen käyttöliittymän kautta. Liiton tontille eivät kuulu hintaa tai markkinoita ennustavat algoritmit, vaan ne ovat jäsentemme ja asiakkaidemme kilpailukenttää.

 • Datan suojaustarve kasvaa
  Pelisäännöt datan hyödyntämiselle on oltava entistäkin selkeämmät. Hintaseurantapalvelun käyttö rajapintojen yli datamuodossa kasvaa, mikä lisää paitsi mahdollisuuksia myös riskejä. Lähestymme tätä sekä käytännön teknisen ja hallinnollisen suojauksen kautta että päivittämällä datan käyttöä koskevat sopimukset.

Kaiken tavoitteena on tukea välittäjän osaamista ja arvostusta. Digitalisaation luonteeseen kuuluu, että niin kuluttajilla kuin yrityksillä on yhä helpompi pääsy tietoon. Toisaalta alustatalous tuo uusia vaihtoehtoja kaupankäyntiin. Välittäjän kannalta tämä tarkoittaa uusia mahdollisuuksia tehdä työtä helpommin ja tuottavammin, mutta myös haastetta luoda näkyvää lisäarvoa asiakkaalle maailmassa, jossa jopa asuntokauppa tapahtuu näennäisesti napin painalluksella.

Me täällä Keskusliitossa uskomme tähän lisäarvoon, ja pidämme huolta siitä, että välittäjillä on tukenaan nyt ja tulevaisuudessa kattava, ajantasainen ja laadukas data vieläpä kohtuuhintaan.