Energiatodistuksen tavoitteena on tuoda näkyväksi rakennuksen energiatehokkuus. Välittäjälle lisäarvoa tuovat myös energiatodistukseen valmiiksi kootut rakennuksen perustiedot. Energiatodistuksen hankinnasta vastaa myyjä tai vuokranantaja, kun tietyt reunaehdot rakennuksella täyttyvät. Kun puhutaan tavanomaisesta asuinkiinteistökaupasta, energiatodistus on oltava.

Mikä on E-luku ja energiatehokas rakennus?

Energiatehokkuuden vertailuluku (E-luku) perustuu rakennuksen ominaisuuksiin ja niiden perusteella laskettuun energiankulutukseen. Tällöin ostajan tai vuokraajan on helppo verrata samantyyppisiä rakennuksia ilman, että nykyisten asukkaiden asumistottumukset vaikuttaisivat lopputulokseen. Energiatodistus voi myös ohjata asunnon ostajia ja vuokraajia valitsemaan energiatehokkaamman rakennuksen. E-luvun luokitteluasteikko on A (paras) – G (heikoin).

Energiatehokas rakennus voidaan määritellä uudisrakentamisen energiatehokkuusvaatimusten avulla. Uudisrakentamisen energiatehokkuusvaatimukset vaihtelevat rakennustyypeittäin, mutta useimmiten se tarkoittaa sijoittumista vähintään B-luokkaa. Kun olemassa oleva rakennus yltää B-luokkaan, voidaan sen siis ajatella olevan energiatehokkuudeltaan perustasolla. Näin ollen A-luokkaan kuuluvat rakennukset ovat energiatehokkaita. Rakentamisen vaatimustaso on toki tiukentunut ajansaatossa ja siksi useimmiten vanhemmat rakennukset sijoittuvat energiatehokkuusluokkiin D, E tai F. Tämä kertoo siitä, että potentiaalia energiatehokkuuden parantamiseen on olemassa.

On hyvä myös muistaa, että eri lainsäädännön aikana tehtyjä energiatodistuksia ei voi verrata ristiin, esimerkiksi C2018 ja C2013 eivät ole keskenään vertailukelpoisia erilaisista kertoimista johtuen.

Työkalu energiatehokkuustoimien tunnistamiseen

Jos rakennus ei yllä A- tai B-luokkaan, kannattaa omistajan tai tulevan omistajan katse suunnata energiatodistuksen viimeisille sivuille: tärkeä osa energiatodistusta on energiatehokkuuden parantamisen toimenpide-ehdotukset. Olemassa olevissa rakennuksissa tämä on arvokas tieto uusille asukkaille. Toimenpide-ehdotukset auttavat omistajaa suunnittelemaan rakennuksensa ylläpitoa ja remontointia myös energiatehokkuuden näkökulmasta.

Tyypillisiä toimenpiteitä ovat lämpöpumppujen asennukset ja yläpohjan lisäeristäminen. Pätevöitynyt laatija voi huomata myös pienempiä huoltotoimenpiteitä, joilla voidaan lisätä asumismukavuutta ja parantaa energiatehokkuutta, kuten tiivisteiden vaihdot tai ilmanvaihdon tai lämmityksen säädöt.

Koska Suomen kokonaispäästöistä n. 23 % syntyy rakennusten käytönaikaisesta energiankulutuksesta[1], on olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamisella merkittäviä vaikutuksia. Toimenpiteet saattavat maksaa myös itsensä takaisin säästöinä energiankulutuksessa, mutta tätä tulee tarkastella aina tapauskohtaisesti.

Energiatodistukseen ei tule siis suhtautua pakollisena pahana, vaan tunnistaa sen tuoma lisäarvo omistajalle ja mahdolliselle taloyhtiölle. Rakennuksen energiankulutuksen kustannukset kaatuvat aina asukkaan tai vuokralaisen maksettavaksi, joten energiatehokkuuden parantaminen tuo säästöjä ja saattaa parantaa myös asumismukavuutta. Lisäksi hyvin pidetty rakennus säilyttää paremmin arvonsa.

Lopuksi vielä kiinteistövälittäjän muistilista energiatodistuksesta:

  • Myyjä tai vuokranantaja vastaa energiatodistuksen hankinnasta.
  • Kaikessa julkisessa materiaalissa ja ilmoituksissa tulee olla esillä myytävän tai vuokrattavan kohteen energialuokka.
  • Energiatodistus tulee olla nähtävillä esittelyssä ja ostajalle/vuokraajalle tulee toimittaa energiatodistus joko alkuperäisenä tai kopiona.
  • Lain mukaan vaadittavan energiatodistuksen puuttumisen kirjaaminen kauppakirjaan ei poista myyjän tai vuokranantajan vastuuta. Myyjä/vuokranantaja voidaan jälkikäteen velvoittaa teettämään kohteelle energiatodistus, jopa uhkasakon pakottamana.

Motivan energiatodistusneuvonta auttaa energiatodistuksiin liittyvissä kysymyksissä!

Pätevöityneet energiatodistusten laatijat ja tehdyt energiatodistukset löydät Energiatodistusrekisteristä.

Nina Teirasvuo on Motiva Oy:n energiatehokkuusasiantuntija


[1] https://www.rakennusteollisuus.fi/tiekartta